Investera i skog - Tips på hur du kan köpa och sälja skog

Skog

Skog har länge setts som en stabil investering. Att investera i skog innebär i de flesta fall en mycket lång placering. Du kan bland annat tjäna pengar på stigande markpriser och på att sälja virke och skogsbränsle. Vill du inte äga skog direkt finns det flera sätt att investera i skog genom aktier på börsen.

Varför ska man investera i skogsindustri?

Det finns flera skäl att investera i skogsindustrin:

 • Stabil investering: Skog ger möjlighet till en nettoavkastning på 3 till 4 procent per år, även sett över lågkonjunkturer och försämrad världsekonomi.
 • Efterfrågan på virke: Det finns en ständig efterfrågan på virke. Det används som byggmaterial och inom pappersindustri.
 • Biomassa: Efterfrågan på miljövänlig energi gör att det finns en ökad efterfrågan på biomassa från skogen.
 • Relativt liten insats: Skogen växer och ökar i värde av sig själv. Träden använder gratis solenergi och behöver inte vattnas. Dock ökar du värdet ytterligare genom bra skogsvård.
 • Ekologiskt: Att äga skog är nog den grönaste investering man kan tänka sig. En förnybar källa både som energi och råvara.
 • En ren njutning: Om du köper egen skog är det en riktigt skön känsla att vandra omkring på sin mark och se hur skogen växer från år till år.
 • Realtillgång: Att investera i skog innebär att satsa på reala tillgångar. Det innebär ofta lägre risk och långsammare värdeförändringar.

Olika sätt att investera i skog

Det finns i huvudsak två sätt att investera i skog:

 • Köpa skogsfastighet
 • Köpa aktier i skogsbolag

Dessutom finns det mängder av sätt att indirekt investera i skog. Mycket av den vindkraft som byggs i Sverige ligger på skogsmark. Att investera i skog och vindkraft kan därför gå hand i hand.

Köpa skogsfastighet

Att köpa en skogsfastighet ger dig ett direkt ägande i skog och mark. Det är en investering som kan ge en skön känsla av att du verkligen investerat i något konkret. Du kan besöka din skog, gå i den och se hur den växer.

Samtidigt krävs viss kunskap om du ska investera i skog genom att köpa en skogsfastighet. Dels måste du kunna värdera skog. Du måste bedöma om priset som du får betala för skogen är korrekt i förhållande till värdet på virket och möjligheterna att sälja det. Mer om detta lite längre ner. Dels måste du kunna bedöma boniteten. Med bonitet menas markens förmåga att producera virke.

Hur kan man köpa skog? Köp skog genom en mäklare eller direkt av något av de stora skogsbolagen när de säljer ut mark.

Tjäna pengar på att köpa skog

De flesta som köper skog tjänar inte särskilt mycket på själva virket i förhållande till den arbetsinsats som krävs. Du måste röja och gallra för att skogen ska bli ekonomisk gynnsam.

Har du annat jobb kan det vara en rolig extrasyssla. Om du äger stora arealer skog kan du tjäna pengar på att systematisera arbetet och dra nytta av stordriftsfördelar. Oavsett vilken skog du äger kan du tjäna pengar på sikt genom att marken stiger i värde.

Det finns flera sätt du kan tjäna pengar på att köpa skog och mark.

 • Virke: När skogen är mogen att avverkas får du en inkomst av virket. Du får även inkomst vid gallringar.
 • Värdeökning: Skogsmark ökar i värde med tiden. Ofta är värdeökningen av marken större än värdet av själva virket.
 • Skogsbränsle: Marknaden för biobränsle växer. Det går att sälja trädbiomassa i form av toppar, grenar och klena stammar. Även rötskadad och brandskadad ved kan fungera som skogsbränsle.
 • Vindkraft: Som markägare får du ersättning från vindkraftverk som du tillåter andra att bygga på din mark. Du kan få mellan 80 000 och 200 000 kronor per år per vindkraftverk. Har du gott om kapital kan du även bygga egen vindkraftspark.
 • Stycka av skogsfastighet: Behöver du få loss pengar från din investering kan du stycka av och sälja.

Vi skulle vilja säga att den bästa behållningen av att köpa skog i Sverige är att kunna få en långsiktig avkastning. Vill du inte jobba med skogen själv behöver du någon som kan ta hand om din mark för att vårda värdet.

Investera i mark

Om du vill investera i mark och skog måste du bestämma dig för om du ska köpa som privatperson eller genom företag. Enklast är det att investera i mark som privatperson.

Ska du köpa skogsmark via en firma får du räkna med att det inte finns lika många säljare att köpa av. Dessutom behöver företag ansöka om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen där affären granskas. Denna regel finns till för att skogsbolagen inte ska bli allt för dominerande i Svenska skogar.

Förädla skogen

Vill du kunna tjäna bra med pengar på virket i din skog kan förädling av skogen vara en lösning. Det är inget man sätter upp med en handvändning men vill du investera i skog och få ut så mycket som möjligt av din investering kan det vara värt att fundera på.

En typ av förädling är att bygga ett sågverk. För att kunna vara lönsamt vill det till att det finns gott om lokala hemmasnickare. Det kan vara svårt att konkurrera med de stora sågverken men om hantverkare enkelt kan köpa brädor lokalt kan det vara en konkurrensfördel.

Du kan även sälja huggen ved i grannskapet, till lokala mackar och via annonssajter. Man brukar kunna ta ut mellan 500 och 600 kronor för en kubikmeter ved inklusive framkörning. Det blir kanske inte så stor ersättning per timme men det kan vara OK om du har det som extrasyssla. Perfekt att kombinera med gallringen.

Försäkra din skog

Om du väljer att investera i skog genom att äga den direkt måste du se till att försäkra den mot diverse olyckor. Gör du inte det kan de ekonomiska konsekvenserna bli förödande. Samtidigt kostar givetvis alla försäkringar pengar vilket du måste ta med i beräkningarna. Har du ett tillräckligt stort kassaflöde för att ha råd att betala din skogsförsäkring?

Här är några exempel på vad en skogsförsäkring kan täcka:

 • Skogsbrand
 • Storm
 • Snöbrott
 • Angrepp av ohyra, t.ex. granbarkborrar
 • Skador orsakade av vilt

Fördelar med att köpa skogsfastighet

 • Äkta känsla av att äga riktig skog
 • Flera sätt att tjäna pengar på skogen
 • En stabil och långsiktig investering

Nackdelar med att köpa skogsfastighet

 • Kräver kunskap för att göra rätt värdering
 • Arbetsinsatsen är ofta mycket stor i förhållande på vad du tjänar på att sälja virke
 • Skogen kräver underhåll – antingen av dig eller någon du lejar

Köpa skogsbolag på börsen

Om du tycker det känns för invecklat att köpa en skogsfastighet kan du istället köpa aktier i olika skogsbolag på börsen.

Att diversifiera sin investeringsportfölj mot skog kan vara bra men det är sällan klokt att lägga hela sin förmögenhet i ett enda tillgångsslag. Därför kan aktier i skogsbolag vara ett bättre alternativ än att köpa skog ifall du inte har ett mycket stort kapital.

Om du till exempel har en miljon kronor att placera och du bara vill lägga 10 procent av dessa pengar på skog får du inte särskilt mycket mark för pengarna. För att köpa aktier i skogsbolag räcker det däremot med några hundra kronor för att det ska vara lönt.

Svenska skogsbolag på börsen

Det finns flera skogsbolag i Sverige. Några få av dem är noterade på börsen. Flera av dem är stora aktörer med lång historik. Det finns även några mindre skogsbolag.

Stora Enso

Stora Enso är en global koncern av skogsbolag. Fokus ligger på att utveckla, tillverka och marknadsföra ekologiskt hållbara och miljövänliga produkter med ursprung från skogen. Stora Enso kallar sig därför för ”The renewable materials company”. Enligt bolaget pågår en transformation inom koncernen från att vara en klassisk pappers- och kartongtillverkare till att bli ett tillväxtföretag med förnybara material. Idag är 78 procent av omsättningen inom tillväxtsektorer.

Bland Stora Ensos kunder hittar vi band annat följande industrier:

 • Livsmedel
 • Detaljhandel
 • Byggbranschen
 • Tillverkning
 • Läkemedel
 • Förlagsverksamhet
 • Konfektyr
 • Kosmetika
 • Textil
 • Hygien

Totalt äger Stora Enso 2,35 miljoner hektar skogsland. Av dessa har 98 procent certifikat för hållbart skogsbruk.

Stora Enso har runt 25 000 medarbetare i mer än 30 länder. Omsättningen har de senaste åren varit på över 100 miljarder kronor. Sett till börsvärdet är Stora Enso det största skogsbolaget i Sverige.

Stora Enso handlas på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

SCA

SCA är ett av Sveriges största skogsbolag. Det är också norra Europas största skogsägare. Totalt har företaget 2,6 miljarder hektar skogsmark. Över 90 procent av råvaran kommer från svenska skogar, varav mycket är i Norrland. Resten kommer från Finland, Baltikum, Norge, Spanien, Skottland och Polen.

SCA samarbetar också med skogsägare. Bland annat hjälper SCA skogsägare att ta hand om sin skog på rätt sätt. Företaget har sedan virkesköpare på flera håll i norra Sverige som köper upp virke från skogsägarna.

Detta skogsbolag framställer träprodukter för träindustri och bygghandeln. Produkterna används av såväl proffsbyggare som hobbybyggare i hemmet.

SCA tillverkar massa och har två premiumprodukter: SCA Pure (blekt barrsulfatmassa) och SCA Star (kemisk termomekanisk massa). Båda har en mycket stark miljöprofil. Företaget har också egen tillverkning av tryckpapper, containerboard och wellpapp.

Dessutom arrenderar SCA ut mark för vindkraftsproduktion. Totalt står 485 vindkraftverk på SCA:s marker. En detalj som få känner till om SCA är att detta skogsbolag även har omfattande logistiktjänster till sjöss inom container och RoRo.

2017 delades SCA i två delar. Den del som idag heter SCA är inriktad på skogsindustrin. Den andra delen bildade bolaget Essity som tillverkar olika former av hygienprodukter.

Du kan köpa aktier i SCA på Stockholmsbörsen Large Cap.

Holmen

Holmen är ett skogsbolag som har som affärsidé att ”äga och förädla skog”. Ett ganska typiskt skogsbolag med andra ord. Den skog som Holmen äger förädlar företaget i sin egen industri. Här förvandlas träd till byggmaterial, förpackningsmaterial och tryckpapper.

Holmen utvecklar dessutom förnybar energi på sin mark i form av vindkraft och vattenkraft.

Detta är det tredje största skogsbolaget i Sverige sett till omsättningen. Holmen handlas på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är ett företag som tillverkar förpackningar av pappersmaterial. Det är således inte ett vanligt skogsbolag utan fokus ligger på att utveckla och tillverka förpackningar med råvara från skogen.

De förpackningar som BillerudKorsnäs utvecklar är innovativa på många sätt och vis. Bland annat tillverkar man cementsäckar som kan fyllas snabbare eller som kan läggas in med papper och allt direkt i cementmixern. BillerudKorsnäs har tagit fram formbara pappersförpackningar, förseglade pappersförpackningar och kartongförpackningar som kan ersätta plast.

Företaget har produktionsanläggningar på flera platser i Sverige. Några av de främsta är anläggningarna i Gävle, Karlsborg, Grums, Skärblacka och Frövi/Rockhammar. Dessutom har BillerudKorsnäs en anläggning utanför Manchester i Storbritannien och en annan i Finland.

BillerudKorsnäs handlas på Stockholmsbörsens Large Cap lista.

Andra börsnoterade skogsbolag Sverige

 • Rottneros: Tillverkare av pappersmassa med huvudkontor i Söderhamn.
 • Bergs Timber: Tillverkar och marknadsför sågade och vidareförädlade trävaror.
 • Arctic Paper: Papperstillverkare med fokus på grafiskt finpapper.
 • Latvian Forest: Svenskt skogsbolag med skogsfastigheter i mellersta Lettland.

Köpa skogsfonder

Det finns få rena skogsfonder att köpa i Sverige. Tidigare fanns ett visst utbud men många av fonderna försvann eller gick upp i råvarufonder. Köper du en råvarufond får du en bred exponering mot olika råvaror, inklusive skog. Till exempel innehåller fonden PriorNilsson Realinvest A en hel del skogsaktier (men den är tyvärr ganska dyr).

Om du vill köpa andelar i en ren skogsfond finns endast ett alternativ:

 • Skogsfond Baltikum A: En skogsfond som går att köpa på Avanza. Investerar i högavkastande skog i Baltikum. Det långsiktiga målet är att leverera en avkastning på 7 – 9 procent per år i snitt.

Det finns även en skogsfond som heter Silvestica Green Forest AB, men den är bara öppen för institutionella investerare.

Eftersom det finns så pass få skogsbolag i Sverige kan du lika gärna köpa enstaka aktier i olika bolag och därmed bygga upp en skogsportfölj på egen hand. Du kan till exempel köpa aktier i de 4-5 största bolagen och vikta om innehavet en gång om året. Tänk bara på att du även bör köpa andra fonder eller aktier än bara skogsaktier!

Värdera skog

Det är inte helt lätt att värdera skog. Har du inte erfarenhet och kanske även utbildning gör du gott i att prata med någon som kan.

Den första fråga du behöver ställa dig när du ska värdera skog är hur stor virkesvolymen är. Den mängd virke som står i prospektet för den mark du funderar på att köpa är sällan rätt. Säljaren brukar så gott som alltid friskriva sig från att avvikelser kan komma. Räkna med att den verkliga volymen virke i skogen gott och väl kan vara 10 eller 20 procent lägre än vad som står i prospektet. Gör kontrollmätningar innan du slår till och köper skogen. Förhandla vid behov ner priset.

Avkastning på skog

Om du investerar i skog genom att köpa en skogsfastighet bör du leta efter en investering där du inte tvingas avverka skogen ganska snart. Det beror på att värdetillväxten på skog räknat per år ofta är mer än vad du får om du skulle avverka den och sälja skogen som virke.

Precis som med andra investeringar gäller det att vara långsiktig. Skogspriserna är ofta ganska stabila jämfört med andra tillgångar med det finns ändå rätt så stora variationer från år till år.

Vissa år ökar skogen i värde med en procent eller mindre. Andra år stiger skogsvärdet med uppåt 5 till 6 procent. I extrema fall kan priset på skog öka med 8 procent eller mer. Värdet på skog kan givetvis också minska under vissa perioder.

Även om priset på din mark inte ökar särskilt mycket ett visst år växer ändå själva skogen ständigt. Därmed ökar värdet på din mark även om marknadspriserna för tillfället råkar stå stilla.

Pris på skogsmark

Pris på skogsmark anges vanligtvis som kronor per skogskubikmeter (m³sk). Om det handlar om en ganska ung skog eller skog med mycket kalmark blir mängden skogskubikmeter mindre. Därmed är också priset lägre.

Om du ska köpa skog är det alltså i princip fel att bara titta på mängden hektar. För att veta vad skogen är värd måste du även titta på skogsbeståndet för att göra en värdering av skog per hektar.

Genomsnittspriset för skog ligger på 449 kr per m³sk. Priset varierar dock en del från år till år. Dessutom är det en stor variation över landet.

Enligt Ludvig & Co's statistik ser prisförändringen för skogsmark ut så här:

Genomsnittspris 2019

1 år

5 år

10 år

Norra Sverige

273 kr

0,0 %

3 %

-10 %

Mellersta Sverige

451 kr

-2,5 %

11 %

7 %

Södra Sverige

699 kr

5,8 %

22 %

35 %

Hela Sverige

449 kr

1,4 %

13 %

12 %

Värdering skogsfastighet

Om du ska värdera en skogsfastighet finns det många parametrar att räkna på. Vi kan ta ett exempel.

Värde av 10 hektar skog: Värdet på skog varierar över landet och beror på flera faktorer. Vi kan anta att det är medelålders skog som är normalskött. Vidare antar vi att arronderingen på skogsfastigheten är normal, liksom bördigheten (boniteten). Även vägnätet är normalt.

Då är det främst variabeln virkesförrådet och pris per m³sk som spelar roll för det totala priset.

Här är exempel på det ungefärliga värdet på 10 hektar skog i olika delar av Sverige:

Plats

Pris 10 hektar skog

Skåne

1 320 000 kr

Jönköping

991 250 kr

Södra Gävleborg

422 000 kr

Stockholm

907 500 kr

Västra Götaland

862 750 kr

Östergötland

915 000 kr

Värmland (ej nära Vänern)

391 000 kr

Siffrorna är tagna frånAreal.se där det också går att göra en köpa skogsfastighet-kalkyl online.

Pris på virke

Pris på virke varierar stort över landet. Bäst betalt får du i södra Sverige, till exempel i Östergötland och Småland. Samtidigt är det dyrare att köpa skog där. I slutändan behöver det inte bli den bästa investeringen.

Om du ska köpa skog i Norrland är det bäst att hålla sig till kustlandet. Inom skogsbranschen kallas de delar som ger sämst pris för virke för ”prisdiket”. Det avser skogsområden i Dalarna, Västmanland, Närke, Dalsland och Värmland.

Många experter föredrar att köpa skog i Mellansverige. Det är ett område med ganska låga priser på skogsfastigheter. Samtidigt är det bra tillväxt och de industrier som använder skog som råvara ligger ofta nära.

Det finns mest processindustri i mellersta Sverige. I Norrland är den koncentrerad till norrlandskusten. I södra Sverige ligger processindustrin spritt.

Prisbilden för skog, virke och mark ändras med tiden. De trender vi ser idag kan komma att ändras i framtiden. Därför bör du hänga med i vad som händer inom skogsindustrin i Sverige om du ska köpa mark och tjäna pengar på skog genom egen förvaltning.

Köpa skog eller aktier i skogsbolag?

Många undrar om det är bäst att köpa skog direkt eller att köpa aktier i skogsbolag. Svaret är att vad som är bäst beror på flera faktorer.

Här är några saker att tänka på om du väljer mellan att köpa skog eller aktier:

 • Diversifiering: Genom att äga aktier i skogsbolag får du en bredare exponering mot skogsindustrin. Du får större geografisk spridning och eventuellt också exponering mot förädling av skogen (skogsprodukter).
 • Likviditet: Att sälja av sina skogsinvesteringar i form av aktier går på någon sekund. Att sälja skog som du äger kan ta flera månader eller år.
 • Avkastning: Det finns större chans till god avkastning på börsen eftersom du kan äga aktier i bolag som täcker hela värdekedjan.
 • Risk: Volatiliteten i aktier är större än vad priset i en skogsfastighet är. På kort sikt kan värdet på din aktieportfölj med andra ord svänga mer än värdet på skog som du äger.
 • Konkret ägande: Att äga aktier i skogsbolag känns kanske inte särskilt konkret även om du faktiskt är delägare. Att äga riktig skog är däremot en investering du verkligen ”kan ta på”.

FAQ – Vanliga frågor och svar om att investera i skog

Vad är ett skogsbolag

Skogsbolag äger skog och / eller förädlar skogen till exempelvis trävaror eller pappersprodukter.

Är det bra att köpa gård med skog?

Om du inte enbart köper skog som investering utan även som ett livsstilsval kan det vara en idé att köpa gård med skog. Men köper du enbart skog har du ett större utbud av fastigheter att välja bland.

Måste man ha tillstånd för att avverka skog?

Ja. Du måste anmäla din avverkning till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan du börjar avverka för områden som är minst 0,5 hektar stora. I ädellövskog och fjällnära skog måste du anmäla avverkning även för mindre ytor.

Måste man ha tillstånd för gallring eller röjning?

Nej.

Måste man ha tillstånd för att ta ut skogsbränsle eller för skyddsdikning?

Ja, du måste skicka in en anmälan till Skogsstyrelsen för skyddsdikning och för att ta ut skogsbränsle.

Kan man ha permanentboende på en skogsfastighet?

Ja om permanentboende inte blir till hinder för skogsbruket i ett större sammanhang. Bygglovsreglerna kan också variera från kommun till kommun.

Investera i..