Investera i guld - 11 tips på hur du kan köpa guld

Guld

Guld har länge fungerat som värdebevarare och betalmedel. Eftersom mängden guld i världen är begränsad är värdet någorlunda stabilt, även om guldpriset svänger över tid. Guld kan användas som en investering eller för kortsiktig spekulation i hur guldpriset kommer att utvecklas den närmsta tiden. Det är inte ovanligt att använda en investering i guld för att diversifiera portföljen och sprida på riskerna. Guld har historiskt sett gett ett mycket bra skydd mot inflation. Många investerare investerar därför i just guld för att skydda sig mot ökad penningmängd och inflation. Eftersom guld tenderar att inte korrelera med aktiemarknaden kan denna råvara även fungera som skydd i orostider på börsen.

Guld, till skillnad från aktier, räntepapper, valutor och andra tillgångar, har ett värde som inte rubbas så lätt. Företag går i konkurs, länder hamnar i kris, valutor kraschar. Guldpriset kan förvisso sjunka, men det har aldrig hänt att guld blivit värdelöst. Vissa investerare ogillar guld eftersom det inte är en tillgång som producerar ett värde. Andra älskar guld just för dess värdebevarande egenskaper. Åsikterna går isär men kanske finns sanningen någonstans i mitten. Guld fyller en funktion och kan tillföra värde i investeringsportföljen. Vi ska gå igenom några olika sätt att investera i guld på.

Köp fysiskt guld som förvaras hemma

Guld hemma

Det första man kanske tänker på om man ska investera i guld är att köpa en guldtacka eller två och förvara hemma. En svensk guldtacka väger 12,5066 kg. Med dagens guldpris kostar den i runda svängar närmare 5 miljoner kronor. Det är givetvis för mycket för de flesta som vill förvara guld hemma. Därför tillverkas det guldtackor i alla möjliga vikter från några få gram upp till ett kilo för hemmaförvaring av guld. Guldmynt kan vara ett alternativ till guldtackor. Guldmynt är präglade med motiv och finns i olika storlekar och vikter där de största brukar väga runt 30 gram. Guldmynt kan vara mer praktiskt att äga än guldtackor utifall guld skulle bli aktuellt som betalmedel, till exempel på grund av kollaps i världens finansiella system.

Visste du att…
Många av de guldmynt som säljs är historiska – vissa präglades för över 100 år sedan!

Den stora fördelen med att investera i fysiskt guld och förvara hemma är känslan av kontroll. Du både äger guldet och har direkt tillgång till det. Ingen kan göra anspråk på det och det kan inte försvinna på grund av tredje parts finansiella problem. Guld tar inte mycket plats eftersom priset är högt i förhållande till vikten. Dessutom är det en härlig känsla att kunna se och ta på de glimrande guldtackorna eller mynten!

Praktiska utmaningar med att köpa fysiskt guld

Dessvärre finns det många nackdelar med att förvara fysiskt guld hemma. Först och främst får du alltid betala en premie för att kunna ha guld i fysisk form. Priset som du får betala för en guldtacka är mer än vad själva guldet är värt. Det beror på att försäljaren har en vinstmarginal och att det kostar att transportera och försäkra guldet. Det kan handla om ett påslag på allt från några få procent till över 30 procent, vilket främst beror på vikten (ju större vikt desto billigare per kg). Om du köper en guldtacka på ett kg är skillnaden mot det verkliga guldpriset inte så stort. För mycket små guldtackor på under 5 gram kan skillnaden bli desto större.

Om du vill sälja ditt fysiska guld uppstår något som kallas för ”spread”. Det är skillnaden mellan guldförmedlarens försäljningspris och det pris som ditt guld köps tillbaks för. Det är inte ovanligt att spreaden varierar mellan 5 och 15 procent eller mer. Om du tänker dig att du köper och säljer en viss mängd guld samma dag, då kommer du att förlora ett belopp som motsvarar spreaden plus eventuella transport- och försäkringskostnader. Givetvis måste hela guldtackan eller guldmyntet säljas, vilket kan vara en nackdel om du bara vill få loss en liten del av dess värde. Slutligen är det en säkerhetsrisk att förvara guld i bostaden. Det behövs kassaskåp eller ett extremt bra gömställe (förvara ej guldet som på bilden ovan) och en bra försäkring för att skydda guldet från stöld.

Fördelar med att förvara guldet hemma

 • Känslan av att äga äkta guld
 • Lätt att hålla koll på innehavet
 • Kan användas som betalmedel vid kris (speciellt guldmynt)

Risker med att förvara guldet hemma

 • Dyrt att köpa och sälja
 • Kassaskåp behövs eller ett extremt bra gömställe
 • Extra försäkring kan behövas
 • Risk för inbrott
 • Mer komplicerat att sälja guldet

Köp fysiskt guld som förvaras hos tredje part

Guld hos tredje part

Många av de logistiska bekymren med fysiskt guld kan undvikas genom att köpa guld som förvaras hos tredje part. Detta kallas även för att köpa guld via specialmäklare. Det finns ett antal specialmäklare som har egna valv där de förvarar det fysiska guldet säkert. Flera av dessa mäklare har dessutom valv på spridda platser som till exempel London, Zürich, New York, Toronto och Singapore. Genom att köpa guld på olika platser sprider du på riskerna. Detta blir särskilt intressant om du är intresserad av att investera i guld som ett skydd mot oförutsedda händelser av extrem karaktär som till exempel en omfattande naturkatastrof eller krig. Om ditt guld då finns spritt på olika håll i världen ökar chansen att en del – om inte allt – av ditt guld kan räddas.

Att förvara guldet utomlands ger också ett skydd mot konfiskering. Det kan bli aktuellt om till exempel en fiendestat skulle ta kontroll över Sverige och konfiskera värdesaker som förvaras i bankfack eller valv här hemma.

Ett kostnadseffektivt sätt att äga guld på

Det är billigare att köpa och äga fysiskt guld som förvaras hos tredje part än att förvara det hemma i bostaden. Det beror främst på följande faktorer:

 • Lägre spread (skillnad mellan köp- och säljpris)
 • Ingen transportkostnad
 • Ingen transportförsäkring behövs
 • Lägre förvaringskostnad (i varje fall för kortare perioder)

Det finns starka ekonomiska argument att köpa och förvara guld hos tredje part jämfört med att förvara det själv. Spreaden innebär skillnaden mellan köp- och säljpris. Du köper guld idag men vill säkert sälja det någon gång i framtiden. Om spreaden är stor äter den upp en stor del av värdet på ditt guld, oavsett om priset har gått upp eller ner eller om det är oförändrat. Som vi skrev ovan är inte ovanligt att återförsäljare av guld som säljs för hemleverans har en spread på 5 till 15 procent. Hos en specialmäklare behöver det inte kosta mer än 0,5 procent att köpa eller att sälja guldet. Det är en stor skillnad. Om du köper större mängder kan kostnaden per kilo bli ytterligare flera gånger lägre.

Vid första anblick verkar frakten inte vara en avgörande faktor. Frakt för guld behöver inte vara så dyrt eftersom guld har högt värde per viktenhet. Det brukar gå att få ett kilo guld levererat till hemmet för mindre än 1 000 kronor eller kanske rent av hälften så mycket. Det är inte ovanligt att försäkring för frakten ingår i priset. Det kan verka billigt men då får du tänka på att fraktkostnaden och försäkringskostnaden kan vara dolda i den nämnda spreaden. När du köper guld hos en specialmäklare förvaras guldet hos dem och du behöver inte tänka på frakt överhuvudtaget.

Kostnaden för att förvara guld hos en specialmäklare är mycket låg. Att förvara guldet i tio år behöver inte kosta mer än en dryg procent av guldets värde. En specialmäklare förvarar stora mängder guld och uppnår därför stordriftsfördelar, vilket gör att din kostnad blir lägre. Det är oerhört billigt att försäkra guld som förvaras av ett professionellt bolag i en högsäkerhetsanläggning. Försäkringskostnaden utgör därför bara en mycket liten del av förvaringskostnaden.

Däremot kan det hända att specialmäklaren har ett fast golv vilket gör att det kan bli dyrare rent procentuellt sett att förvara mindre mängder guld. För riktigt små mängder guld (till exempel runt 100 gram) kan förvaringskostnaden över en tioårsperiod uppgå till över 10 procent av guldets värde. På årsbasis blir det ändå inte så mycket och det blir ändå definitivt mycket billigare än att köpa fysiskt guld och förvara hemma. Givetvis spelar denna kostnad mindre roll om du köper guld som en försäkring i händelse av kris snarare än en investering.

Bankfack

Ett alternativ till att förvara guldet hos specialmäklare eller i hemmet är att beställa guldet och sedan förvara det i bankfack. Det blir som ett slags mellanting. Du har tillgång till guldet rent fysiskt samtidigt som det förvaras i en säker miljö. Det kostar inte mer än några hundringar per år att ha ett bankfack och det är tillåtet att förvara guld där.

Det finns ett antal problem med denna lösning. Först och främst är det långt ifrån alla banker som erbjuder bankfack nuförtiden. Vissa banker vill helst inte att kunderna ska använda deras bankfack eftersom det mest ses som en kostnad. Beroende på vilket försäkringsbolag du har kan det vara lättare att försäkra guldet när det ligger i ett bankfack jämfört med att förvara det i hemmet. Samtidigt finns det gränser. Exempelvis har det nämnts att vissa försäkringar bara täcker guld till ett värde av upp till 400 000 kronor när det förvaras i bankfack. Här är det bäst att fråga försäkringsbolaget först.

Om banken skulle gå i konkurs kan ingen göra anspråk på ditt guld. Det som ligger i bankfacket står inte med bland bankens tillgångar och ingen annan än du kan därför göra anspråk på innehållet. Däremot kan det ta tid innan du får tillgång till guldet i händelse av konkurs. Frågan är också hur säkert guldet är i händelse av krig eller allvarligare kris. Då är det troligtvis säkrare att ha det förvarat hos en specialmäklare i ett annat land.

Det finns banker i Schweiz som erbjuder bankfack till utländska kunder. Det kan vara ett alternativ för att komma runt flera av nackdelarna med att förvara guld i bankfack i Sverige. Kostnaden är dock rimligen betydligt högre.

Så investerar du i fysiskt guld hos tredje part

Det finns ett antal företag som specialiserat sig på att förmedla guld med egna förvaringsmöjligheter. Några av de största är:

 • BullionVault
 • Goldmoney
 • Suisse Gold
 • Auvesta
 • Gold Switzerland

Fördelar med guld hos tredje part

 • Äg äkta guld men utan de praktiska bekymren
 • Säkert förvar på olika platser i världen
 • Mycket billigare än att förvara guldet hemma
 • Handa dygnet runt via datorn
 • Lätt att hålla koll på innehavet
 • Möjligheten finns att få guldet hemlevererat

Risker med guld hos tredje part

 • Ofta ett dyrt sparande vid mindre belopp
 • Viss motpartsrisk, om än mycket begränsad
 • Ingen riktig ”känsla” av att äga guld

Köp guld-certifikat

Guld-certifikat hos Avanza

Ett certifikat är en slags börshandlad produkt. Det finns certifikat för aktier, index, valutor och råvaror. Bland råvarucertifikaten hittar vi guldcertifikaten. Genom att handla med guldcertifikat har du möjlighet att spekulera i guldpriset i både uppgång och nedgång. Det är ett sätt att göra mycket kortsiktiga affärer med guld.

Spekulera i guldpriset med hävstång

Det finns guldcertifikat både med och utan hävstång. När du handlar med hävstång har du möjlighet att öka avkastningen på din insats ett antal gånger, till exempel 2x, 3x upp till över 15x. Om du till exempel köper ett guldcertifikat med 10x hävstång och guldpriset stiger med 0,1 procent en dag, då ökar värdet på ditt guldcertifikat med 1 procent. Hävstången fungerar åt bägge hållen vilket gör att en investering med hävstång snabbt kan försvinna om priset rör sig åt ”fel” håll.

Se upp för urgröpningseffekten

Guldcertifikat och alla andra certifikats hävstång sätts på daglig basis. Det innebär att det endast är lämpligt att hålla guldcertifikat under mycket korta perioder. Vi talar om maximalt någon dag, men gärna kortare. Det som händer är att värdet på certifikatet snabbt urgröps om guldpriset är volatilt. Eftersom alla tillgångar aldrig rör sig i en rak linje åt ett visst håll utan svänger både uppåt och nedåt i det korta loppet blir det ofrånkomligen alltid en urgröpningseffekt. Därför är guldcertifikat bara lämpligt för mycket kortsiktiga spekulationer i guldprisets utveckling. Det fungerar till exempel utmärkt för den som vill ägna sig åt daytrading med guld.

Tjäna pengar i nedgång

Förutom hävstången finns två varianter av guldcertifikat att välja bland: Bull och Bear. Bull innebär att priset på guldcertifikatet utvecklas i samma riktning som guldet. Om priset på guld stiger ökar värdet på guldcertifikatet. Om man köper ett Bull-certifikat heter det att man går lång. När man köper ett Bear-certifikat satsar man istället på att priset kommer att sjunka. När guldpriset sjunker ökar värdet på Bear-certifikatet. Det kallas även för att gå kort.

Kostnader vid handel med guldcertifikat

Rent tekniskt är ett certifikat ett slags skuldebrev. Utgivaren, eller emittenten som det också kallas, är en kommersiell bank eller annan finansiell aktör. När du handlar med certifikat betalar du främst en avgift i form av den spread som emittenten har mellan köppriset och säljpriset. Emittenten är så kallad market maker vilket innebär att den bestämmer köp- och säljkursen. Vissa utgivare lägger även på en administrativ avgift som brukar vara upp till en procent av certifikatets pris. Dessutom kan det tillkomma ett courtage hos banken eller nätmäklaren. Numera finns aktörer som erbjuder gratis courtage vid affärer över en viss summa, till exempel 1 000 kronor. Priset man får betala är då istället att spreaden blir större.

Det kan vara komplext att bedöma risken

Förutom den nämnda risken att värdet på guldcertifikatet urgröps på sikt på grund av volatiliteten i guldpriset finns det ett par saker att tänka på innan du köper ett certifikat. Först och främst finns det en kreditrisk för certifikatet. Det innebär att om utgivaren skulle få finansiella problem kan certifikatet förlora sitt värde. Det finns också en valutarisk om den underliggande tillgången är satt i en utländsk valuta, vilket är fallet med guldet som prissätts i USD. Slutligen finns det en likviditetsrisk, vilket betyder att det ibland kan vara svårt att få igenom en köp- eller säljorder. Det kan till exempel hända om guldpriset plötsligt skulle stiga eller sjunka kraftigt eller om emittenten råkar ut för tekniska problem. Givetvis har du även en marknadsrisk, vilket innebär att guldpriset kan utvecklas åt ett annat håll än du trott. Denna sistnämnda risk blir större jämfört med många andra investeringar i guld på grund av hävstångseffekten.

Så köper du guldcertifikat

Det lättaste sättet att köpa guldcertifikat är genom att använda någon av nätmäklarna. De största nätmäklarna i Sverige är Avanza och Nordnet. Bägge har särskilda avdelningar på sina sajter med listor för de olika certifikaten. Där kan du sortera efter utgivare, hävstång, riktning, spread, kurs och omsättning. När du handlar med guldcertifikat är det med utgivaren du handlar och inte med andra personer och investerare, en skillnad mot när du till exempel handlar med aktier.

Fördelar med att köpa guldcertifikat

 • Möjlighet att göra kortsiktiga spekulationer i guldpriset
 • Möjlighet att tjäna pengar när priset sjunker
 • Hävstång kan användas
 • Snabba affärer till låg kostnad

Risker med guldcertifikat

 • Värdet urgröps på sikt på grund av volatiliteten
 • Värdet kan sjunka mycket snabbt när hävstång används
 • Det finns kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk

Köp guld-mini futures och turbowarranter

Mini futures och turbowarranter är två slags börshandlade hävstångsprodukter som kan användas för att få exponering mot guldpriset. Det går att satsa på både uppgång (long) och nedgång (short). Dessa lämpar sig bättre för längre investeringshorisonter än certifikat, men kan lika gärna användas för kortsiktiga affärer. Det finns mini futures och turbowarranter för guld liksom för andra råvaror och aktier, valutor och olika index.

Variabel hävstång

Medan certifikatets hävstång omviktas varje dag ändras hävstången för en mini future eller turbowarrant med tiden. Det gör att de inte lider av den urgröpningseffekt vid volatilitet som certifikat lider av. Istället blir konsekvensen att hävstången avtar ju mer priset stiger (när du går lång/satsar på uppgång) eller ju mer det sjunker (när du går kort/satsar på nedgång). Av den anledningen anges aldrig hävstången för mini futures eller turbowarranter i namnet på värdepappret (till skillnad från certifikat). Du kan lätt räkna ut den aktuella hävstången själv genom att dela guldpriset med priset på värdepappret.

Investerar man i guld med hävstång ökar risken att förlora pengar då denna typ av instrument snabbt kan minska i värde. Eftersom det är hög risk att använda sig av hävstång bör du som nybörjare vara väldigt försiktig och verkligen tänka efter hur mycket du har råd att förlora innan du börjar använda dessa börshandlade produkter och instrument.

Skillnad mellan mini futures och turbowarranter

Mini futures och turbowarranter kan användas på liknande sätt, men det finns vissa skillnader. Turbowarranten är en variant av warranten, som i sin tur kan liknas vid optioner. Den ger rätten (men inte skyldigheten) att köpa eller sälja en viss tillgång till ett visst pris i framtiden. Turbowarranten är enklare än warranten genom att priset har en enklare koppling till den underliggande tillgångens pris, guld i detta fallet. Turbon har en knockout-nivå. Om priset når denna nivån blir turbowarranten värdelös.

Mini futures är en slags variant av turbowarranten. Här finns det två delar: en kapitalinsats och en finansieringsnivå. Emittenten finansierar instrumentet upp till finansieringsnivån och kapitalinsatsen står du för. Ju större del av priset som utgörs av emittentens insats desto högre hävstång blir det på mini futuren. En liten bit ovanför finansieringsnivån ligger en stop loss som gör att mini futuren inte kan få ett negativt värde. Du kan alltså inte förlora mer än vad du satsat. Samma sak gäller för turbowarranten. Skillnaden är att turbowarranten saknar stop loss. Det gör att du har möjlighet att få tillbaks en liten del av ditt kapital om din mini future blir utstoppad medan du förlorar allt om din turbowarrant bli knockad.

Investera i guld med mini futures och turbowarranter

Mini futures och turbowarranter lämpar sig mycket bättre för lite längre investeringar än certifikat. Om du bedömer att guldpriset kommer att stiga den närmsta tiden går du lång med en mini future eller turbowarrant. Det går bra att hålla värdepappret i veckor eller månader så länge priset går åt rätt håll. På samma sätt kan du gå kort om du tror på att guldpriset kommer att sjunka. Samtidigt ska det understrykas att det handlar om finansiella instrument som bär med sig vissa risker (se nedan).

Mini futurens stop loss-nivå och turbowarrantens knockout-nivå gör att du inte kan sitta stilla i båten för länge om priset utvecklas åt fel håll. Ju högre hävstången är desto närmare ligger denna nivå dagens pris. Dessutom höjs nivån sakta med tiden för att täcka emittentens kostnader. Det innebär att om guldpriset går sidledes kommer du till slut att förlora din investering. Satsa bara på mini futures och turbo warranter om du vet vad du gör. Om du vill investera i guld som en riskspridning i portföljen är det lämpligare att satsa på en guld-ETF (Exchange traded fund, en börshandlad fond med inriktning på guld).

Olika risker

Precis som med guldcertifikat finns det en kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk med att handla guld-futures (se ovan). Dessutom finns det en risk att stop loss-nivån nås (mini futures) eller att instrumentet blir knockat (turbowarranter).

Om priset når en mini futures stop loss-nivå tas instrumentet ur handel. Återstående värde för din mini future är ofta mycket litet och betalas vanligtvis tillbaks till dig inom några dagar. För turbowarranter finns det alltså ingen stop loss. Det innebär att när en turbowarrant blir knockad finns det inget återstående värde. Du förlorar då din insats. Samtidigt ligger knockout-nivån en bit längre bort än motsvarande stop loss-nivå för mini futures vilket gör att du kan vara i marknaden lite längre. Det är en smaksak vad man tycker är mest praktiskt.

Fördelar med att köpa mini futures och turbowarranter för guld

 • Möjlighet att göra kortsiktiga spekulationer i guldpriset
 • Möjlighet att tjäna pengar när priset sjunker
 • Ingen urgröpningseffekt vid volatilitet
 • Hävstång kan användas
 • Snabba affärer till låg kostnad
 • Inbyggd stop loss / knockout-nivå (du kan inte bli skyldig pengar)

Risker med att köpa mini futures och turbowarranter för guld

 • Värdet kan sjunka mycket snabbt när hävstång används
 • Det finns kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk
 • Instrumentet slås ut när stop loss respektive knockout-nivån nås

Köp guld-futures, guld-terminer

Guld-futures är inte samma sak som guld-mini futures, trots likheten i namnet. Ändå är de inte helt olika heller. Det svenska namnet för futures är terminskontrakt. Genom att ta en position i guldterminer får du exponering med hävstång mot guldpriset. Terminer är ett slags köp- eller säljkontrakt som innebär en förpliktelse att acceptera en guldleverans eller leverera guld framtiden. Terminens värde ändras därför i takt med att guldpriset förändras.

Kommersiella aktörer använder terminer som en hedge mot prisrörelser i de metaller, till exempel guld, som handlas. Många som handlar med guldterminer gör det inte i samband med en faktisk verksamhet i guldbranschen. Istället används då terminer för spekulation för både uppgång och nedgång i guldpriset. Dessutom finns det arbitragörer som tjänar pengar på att utnyttja skillnader mellan terminspriset och det egentliga priset.

Om man tror på uppgång går man lång i terminen. Det innebär ett åtagande att acceptera ett köp av guldet i framtiden. Motsatsen är att gå kort. Då förbinder man sig att leverera guldet i framtiden. Kontraktet är juridiskt bindande. De flesta terminer avvecklas innan slutdagen. Man avvecklar en lång position genom att gå kort i en exakt likadan position. Summan blir då noll.

Två typer av terminer för att investera i guld

Det finns två typer av terminer:

 • Standardiserade terminer: Om du handlar med guldterminer är det med största sannolikhet de standardiserade terminerna du handlar. Dessa kallas för standardiserade eftersom förfallodag, underliggande tillgång och dess kvantitet är förutbestämt. Det enda som behöver bestämmas av köparna och säljarna är priset. Dessa terminer handlas på börser runt om i världen, som till exempel OMX. Köpare och säljare har ingen direkt kontakt med varandra.
 • Individuellt utformade terminer: Dessa heter även OTC-terminer. Här måste köparna och säljarna komma överens om alla detaljerna. Guldets pris, terminens likviddag och leveransdag förhandlas fram av köparna och säljarna. Det är främst finansföretag och banker som handlar med individuellt utformade terminer.

Terminskontrakt med guld som underliggande tillgång

Guldpriset sätts i dollar och cent. Viktenheten är troy ounce. Ett terminskontrakt är värt 100 gånger så mycket som underliggande tillgång, det vill säga guldet. Om guldpriset till exempel är 1 250 USD per troy ounce är kontraktets värde 1 250 x 100 = 125 000 USD.

En fördel med att handla guldterminer jämfört med att köpa guld direkt är att du får en hävstångseffekt på din investering. Terminskontrakt handlas på marginalen. Det betyder att du bara behöver betala en bråkdel av ett terminskontrakts värde för att kontrollera det. I vårt fall blir din insats för en guldtermin 1 250 USD. Om guldpriset stiger med 1 USD kommer kontraktets värde att stiga till 125 100 USD. Din vinst är då 100 USD om du väljer att sälja, vilket motsvarar en avkastning på 8 procent av insatsen. Den underliggande tillgången har samtidigt bara ökat 0,08 procent.

Hävstången fungerar också åt andra hållet. Till skillnad från Mini Futures finns det ingen inbyggd stop loss. Det innebär att värdeminskningen i terminen kan bli större än din insats. Därför krävs det även en säkerhet på cirka 10 procent av terminens värde för att få handla. För att genomföra affären i vårt exempel måste du alltså ha cirka 12 500 USD på ditt värdepapperskonto. I praktiken innebär det att du binder kapital som inte kan användas till annat så länge handeln med terminen pågår. Den faktiska hävstången blir därför inte 100 utan cirka 10 om vi räknar med säkerheten som den faktiska insatsen.

Ingen motpartsrisk

En skillnad mellan futures/terminer och Mini Futures är att du inte har någon motpartrisk i terminer. Det finns alltid en utgivare bakom Mini Futures. Om utgivaren får finansiella problem riskerar du att förlora din insats. Futures/terminskontrakt för guld innebär ingen sådan motpartsrisk eftersom börsens clearingtjänst alltid är med i varje affär. Du handlar inte direkt med motparten. Både du och motparten genomför sin respektive affär med börsen, till exempel NASDAQ OMX Stockholm. Börsen garanterar att varje terminskontraktsaffär kan genomföras. Marknaden blir på så vis mer effektiv eftersom motpartsrisken inte behöver tas med i kalkylen.

Även om det inte finns någon motpartsrisk finns det en annan väsentlig risk för dig som handlar med guld-terminer. Det är att terminer bara kan handlas under börsens öppettider. Det kanske inte gör så mycket om du handlar aktieindex (även om det finns en risk även där) men för guld-terminer är det ett problem. Om guldpriset ändras under natten kan du inte göra något förrän nästa dag då börsen öppnar. Många som handlar med guld-terminer väljer därför att inte hålla några positioner över natten. Det handlar då om day trading.

Fördelar med guldterminer

 • Hävstång på guldpriset
 • Möjlighet att tjäna pengar i både uppgång och nedgång i guldpriset
 • Ingen motpartsrisk
 • Låg spread
 • Kan handlas på vanligt ISK

Nackdelar med guldterminer

 • Det går inte att handla när börsen är stängd (men guldpriset sover inte)
 • Hävstången gör att förlusten kan bli stor
 • Högre courtage jämfört med Mini Futures eller aktier
 • Kräver ett stort kapital

Köp guld-CFD:er

Guld-CFD

CFD står för contracts for difference. Det är ett slags derivat som gör det möjligt att få exponering mot den underliggande tillgången, guld i det här fallet, utan att äga den. I mångt och mycket liknar handel med CFD terminshandel, men det finns flera skillnader. Den viktigaste skillnaden mellan CFD:er och terminer är att CFD:er inte innebär ett åtagande att köpa eller sälja underliggande vara i framtiden. CFD är bara ett kontrakt att köpa eller sälja skillnaden i pris för den underliggande varan.

Hävstångseffekt med guld-CFD:er

Guld-CFD:er har precis som terminer en hävstångseffekt. Den räknas ut på liknande sätt. Skillnaden är att handel med CFD:er ofta inte kräver samma stora säkerhet som handel med terminer. Det är därför lättare att komma igång med ett mindre kapital med guld-CFD:er än med guld-terminer. Baksidan av myntet är att du kan förlora mer pengar än vad du satsar, även om det går att göra inställningar som förhindrar detta. Det är därför viktigt att läsa på noga och att du till exempel lär dig att använda stop loss i din handel för att begränsa förlusterna. Du kan även använda limit för att ta hem vinsterna. En fördel med guld-CFD:er är att det går att handla dygnet runt.

Användarvänliga plattformar

CFD:er handlas på speciella plattformar, som till exempel IG eller CMC Markets. Även här är det lättare för en nybörjare att komma igång jämfört med att handla terminer på börsen. Dessa CFD-plattformar har ofta många inbyggda funktioner för diagram och teknisk analys. För att få motsvarande funktioner vid handel med terminer på börsen krävs dyr programvara. Själva programvaran är gratis vid CFD-handel. Dessutom är det inget courtage på handel med CFD:er. Istället tar CFD-plattformen ut en avgift genom att tillämpa spread mellan köp- och säljpriset.

Fördelar med guld-CFD:er

 • Hävstång på guldpriset
 • Möjlighet att tjäna pengar i både uppgång och nedgång i guldpriset
 • Handla när börsen är stängd
 • Användarvänlig plattform
 • Lätt att använda stop loss och limit

Nackdelar med guld-CFD:er

 • Du kan förlora mer pengar än du satsar
 • Hävstången gör att en förlust snabbt kan bli stor
 • 30 procent skatt på vinsten

Köp guldsmycken

Guldsmycken

För den som vill äga fysiskt guld och förvara hemma i bostaden brukar valet först och främst stå mellan guldtackor i olika storlekar och guldmynt. Guldsmycken är ett tredje alternativ. Värdet på det guld som finns i ett guldsmycke ändras i takt med att guldpriset på guld förändras, precis som för guldtackor och guldmynt. Ändå är det inte samma sak att investera i guldsmycken som att investera i andra former av fysiskt guld.

Hantverket krånglar till kalkylen

Generellt sett kostar ett guldsmycke mer än vad guldet är värt. Det beror på att tillverkaren eller konstnären ska ha betalt för sitt jobb. Butiken eller återförsäljaren ska också ha sin del av kakan. Om du köper guldsmycket för att bära det eller som en present är detta givetvis inte ett problem. Köper du däremot guldsmycket som en investering innebär det att du får betala en premiumavgift jämfört med att investera i andra former av fysiskt guld. Smyckets hantverk må ha ett värde idag men det är bara i sällsynta fall som detta värde består. Istället är det guldet i smycket som är värdebevararen. Undantaget är guldsmycken av historiskt värde eller som tillverkats av en berömd konstnär som förutspås öka i popularitet.

Praktiskt att investera i guldsmycken

Även om det inte är så effektivt att investera i guldsmycken finns det andra fördelar. Guldsmycken kan bäras och på så vis vara till glädje genom livet. Guldklockor kan också räknas in som guldsmycken och fyller då även en praktisk funktion. Det kan även vara praktiskt att ha guldsmycken i en krissituation. I ett läge då hemmet måste lämnas i händelse av kris eller krig kan man ganska lätt få med sig guldsmycken genom att bära dem på sig (upp till en viss gräns förstås). Om vanliga pengar blir oanvändbara till exempel på grund av hyperinflation kan guldsmycken användas som betalmedel precis som guldmynt.

Fördelar med att investera i guldsmycken

 • Ett roligt sätt att äga guld på
 • Guldsmycken kan bäras
 • Lätt att ta med sig i händelse av kris eller krig
 • Kan användas som betalmedel i ett nödläge

Nackdelar med att investera i guldsmycken

 • Premium måste betalas för hantverket
 • Det framtida värdet baseras ofta bara på guldpriset (inte hantverket)
 • Kan vara svåra att värdera

Köp aktier i guldgruvbolag

Guldgruva

Att investera i guldgruvbolag kan vara ett alternativ till att investera direkt i guld. Hur det går för gruvbolagen och deras aktiepris är nära förknippat med hur guldpriset utvecklas. Men det är en svår bransch att förstå sig på. Först och främst saknar guldgruvbolagen inflytande över den faktor som allra mest avgör hur det går för dem: guldpriset.

Stora svängningar i guldaktier

Det är dessutom en sektor med enorma omkostnader för utrustning och personal. Det gör att när priset på guld sjunker känns det ganska snabbt i guldgruvbolagens finanser. Vissa klarar inte trycket och går i konkurs.

När guldpriset sedan vänder blir det motsatt effekt. Eftersom omkostnaderna för verksamheten förblir ungefär desamma kommer det stigande guldpriset att få en starkt positiv effekt på resultatet. Det kan liknas med en slags hävstångseffekt. Faktum är att under perioder av stigande guldpris kommer de flesta guldgruvbolagsaktier att stiga i pris mycket mer än vad guldpriset gör. Speciellt mindre guldgruvbolag tenderar att svänga extra kraftigt.

Efter en period av stigande priser ökar investeringarna i sektorn gradvis. När guldpriset sedan viker av söderut står många bolag där igen med överkapacitet. Detta kan liknas vid en slags konjunkturcykler inom guldsektorn.

Aktiemarknaden överlag tenderar att överreagera både uppåt och nedåt. Ett glatt börshumör går ofta över i överoptimism. När det surnar till på börsen övergår det inte sällan i överdriven pessimism innan det vänder uppåt igen. Priset på guldgruvbolagens aktier tenderar att reagera ännu starkare på förändringarna inom guldbranschen och priset på guldaktier är ofta mer volatilt än för många andra aktier.

Stora möjligheter att tjäna pengar – eller förlora

Om man har förmågan att analysera sektorn och köpa in sig i guldaktier i början av en period av stigande priser finns det stora pengar att tjäna. Dessvärre är det inte ovanligt att vissa aktier sjunker med 50-90 procent i värde när det sedan vänder nedåt igen.

Den stora skillnaden mellan att äga guld och äga guldgruvbolag ligger i volatiliteten. Guldpriset är mycket mindre volatilt än aktiepriset för guldgruvbolag. Samtidigt har vissa gruvbolag utdelningar, vilket guld så klart aldrig har. Om du vill köpa guldgruvbolag är det en klok idé att inte bara köpa ett enda bolag utan istället bygga en portfölj med flera innehav för att sänka den bolagsspecifika risken. Alternativt kan du köpa en fond som investerar i guldgruvbolag.

Diversifierade bolag inom guldsektorn

Samtidigt är det många guldgruvbolag som inte enbart gräver guld. Där det finns guld finns det också koppar. De flesta guldgruvbolag har betydande intäkter även från denna råvara. Vissa bolag har en ännu bredare råvaruportfölj än så. Om du vill exponera dig mot gruvsektorn med fokus på guld kan det ändå vara bra att hålla utkik efter aktier där risken diversifieras mot andra råvaror. Ett svenskt bolag som stämmer bra in på denna mall är Boliden som förutom guld även framställer zink, bly, koppar, nickel, silver och svavelsyra.

Så investerar du i guldgruvbolag

Det råder ingen brist på guldgruvbolag att välja bland. Det svåra är att veta vilka man ska köpa. Här är några exempel (märk väl att detta bara är ett exempel och inte något investeringsråd):

 • Freeport-McMoRan Inc (USA)
 • Goldcorp Inc (Kanada, handlas i USA)
 • Barrick Gold Corp (USA)
 • Newmont Mining Corp (USA)
 • AngloGold Ashanti Ltd (Sydafrika, handlas i USA)
 • Gold Fields Ltd (Sydafrika, handlas I USA)
 • Kinross Gold Corp (Kanada, handlas I USA)
 • Compania de Minas Buenaventura SAA (Peru, handlas i USA)
 • Iamgold Corp (Kanada, handlas i USA)
 • Agnico Eagle Mines Ltd (Kanada, handlas i USA)
 • Semafo (svenskt bolag, gruvor i Västafrika)
 • Kopy Goldfields (svenskt bolag, gruvor i Ryssland)
 • Boliden (Sverige, blandad gruvverksamhet)

Fördelar med guldgruvbolag

 • Hävstångseffekt på guldpriset genom aktiekursens volatilitet
 • Gräver ofta även efter andra metaller än guld
 • Har ibland utdelningar, vilket rent guld inte har

Risker med guldgruvbolag

 • Volatil bransch som snabbt kan vända
 • Stora omkostnader gör bolagen känsliga i sämre tider
 • Svårt att veta vilka bolag som är bra

Köp aktier i gold streaming och guld royalty-bolag

Guld-royalty

Ett av de smartaste sätten att investera i guld är genom att köpa aktier i gold streaming-bolag eller guld royalty-bolag. Gold streamingbolag och guld royalty-bolag erbjuder guldgruvbolag finansiella medel mot att de får köpa guld till ett rabatterat pris i framtiden. Priset kan sättas som en procentsats av marknadspriset för guld eller så kan det vara ett fast värde. Det finns viss variation i hur begreppet gold streaming och guld/gold royalty används. Gold streaming-avtal tenderar att vara större än guld-royalty-avtal. Dessutom är gold streaming-avtal mer flexibla än guld royalty-avtal. I de flesta fall är det dock samma typ av bolag som avses. Många av bolagen på marknaden ägnar sig åt bägge typerna av verksamhet. Därför använder vi här begreppet ”gold streaming”.

Gold Streaming-bolag använder ofta kortfristiga lån, till exempel banklån, för att ta in det initiala kapital som behövs för att ro hem ett avtal. Sedan ger de ut obligationer eller emitterar aktier genom en nyemission för att få in mer kapital. Det finns även gold streaming-bolag som har en mer konservativ approach till finansiering och som ser till att ha allt kapital redo innan det skriver avtal med gruvbolaget.

Guldgruvbolaget får tillgång till kapital

Det blir en win-win-situation för guldgruvbolagen och gold streaming-bolagen. Gruvbolaget får tillgång till en alternativ finansiering och blir inte beroende av kapitalmarknaden eller banklån. Ibland är det inte ens möjligt för gruvbolagen att få in pengar till verksamheten på annat sätt än via ett gold streaming-bolag. Pengarna kan till exempel användas för att minska skuldsättningen, öppna en ny gruva, expandera en befintlig gruva eller på annat vis expandera produktionen.

Flera fördelar för gold streaming-bolaget

Gold streaming-bolaget får i sin tur flera fina fördelar genom samarbetet. Eftersom bolaget får rätt att köpa guld till ett rabatterat pris i framtiden blir vinstmarginalen stor oavsett vad som händer med guldpriset (givet att man avtalat ett pris som en procentsats av guldpriset). Detta ska jämföras med gruvbolagen som ofta får små vinstmarginaler eller ingen vinst alls under tuffare tider.

Dessutom har ett gold streaming-bolag mycket mindre risk än vad guldgruvbolaget har. Gruvbolaget kan drabbas av strejk, överbemanning, olyckor och oförutsedda geologiska utmaningar. Detta slipper Gold streaming-bolaget. Givetvis kan bolaget drabbas om mängden guld som produceras kraftigt minskar, men då behöver Gold streaming-bolaget å andra sidan inte förse gruvan med mer kapital.

Ytterligare en anledning att investera i gold streaming-bolag är att de är mer diversifierade än guldgruvbolagen. Ett typiskt gruvbolag kanske har ett par-tre eller en handfull gruvor. Sällan mer än ett tiotal gruvor. Ett gold streaming-bolag kan lätt investera i flera hundra olika gruvor samtidigt eftersom det bara behöver handskas med finansiella transaktioner. Det ger möjlighet till en enorm diversifiering på investeringen.

Risker med gold streaming-bolag

Det bästa sättet att bedöma risken för ett gold streaming-bolag är genom att betrakta det som ett finansbolag. För att få in kapital som sedan förs över till guldgruvbolagen använder sig gold streaming-bolaget av kortfristiga lån, obligationer och/eller gör en nyemission.

Det finns gränser för hur mycket lån ett finansbolag (eller vilket bolag som helst) kan ta. Med en ökad belåning ökar också möjligheterna men även riskerna. Räntan kan stiga och lånekostnaden kan öka. Mer lån innebär lägre kreditvärdighet vilket ger högre räntekostnader. När ett gold streaming-bolag ger ut aktier för att få in kapital innebär det oundvikligen en utspädning av aktierna. Befintliga ägare får med tiden en allt mindre del av företaget. Det är OK eftersom det är en del av affärsmodellen. Risken ligger i om gold streaming-bolagets förväntade vinst från samarbetet med gruvan skulle utebli, till exempel vid en katastrof. I ett sådant läge har aktieägarna förlorat en andel av sitt ägande i bolaget samtidigt som den förväntade vinsten uteblivit. Denna sistnämnda risk begränsas dock genom att diversifiera investeringen över många olika gruvor.

Så investerar du i gold streaming-bolag

Det finns mängder med gold streaming-bolag men många av dem är privata. De främsta noterade gold streaming-bolagen finns på de amerikanska börserna (USA och Kanada). Flera av dem ägnar sig även åt royalty. Här är några exempel:

 • Wheaton Precious Metals
 • Franco-Nevada
 • Osisko Gold Royalties Ltd
 • Royal Gold
 • Sandstorm Gold Ltd.

Fördelar med gold streaming-bolag

 • Lägre risk än att investera direkt i guldgruvbolag
 • Annan typ av risk
 • Kan gå med vinst oberoende av guldpriset
 • Möjlighet till stor diversifiering
 • Aktiepriset följer ofta guldpriset på kort sikt

Risker med gold streaming-bolag

 • Finansiell risk om räntorna stiger
 • Finansiell risk vid för stor belåning
 • Utspädning av aktiekapitalet vid finansiering av gruvor

Köp guldfonder och guld-ETF:er

Guld-ETF

Om du vill dra nytta av utvecklingen i guldbranschen men tycker det är svårt att välja ut enskilda guldgruvbolag eller inte vill köpa fysiskt guld då kan en guld-ETF (Exchange traded fund, dvs börshandlad fond på svenska) eller guldfonder vara ett alternativ. Dessa finns med olika inriktning. Vissa investerar i fysiskt guld och utvecklas som guldpriset medan andra investerar i guldgruvbolag. Det finns fonder som specialiserar sig på mindre guldgruvbolag (Junior Miners) och guldfonder som investerar i en blandning av guldrelaterade tillgångar. Dessutom finns det ädelmetallsfonder som investerar i guld, men även i andra ädelmetaller.

Skillnad mellan guld-ETF och guldfonder

Guld-ETF:er/Börshandlade fonder och guldfonder har i grund och botten en sak gemensamt: de förvaltas av ett bolag som bestämmer vad ETF:en eller fonden ska innehålla. Det kan handla om att investera i flera olika guldgruvbolag eller i fysiskt guld.

Skillnaden mellan guld-ETF:er och guldfonder är att ETF:erna handlas på börsen medan fonderna handlas direkt med fondbolaget (via bank, mäklare eller nätmäklare). En guld-ETF kan du köpa och sälja när som helst under dagen. En guldfond däremot handlas bara en gång om dagen. Om du till exempel lägger en order på förmiddagen går den inte igenom förrän en bestämd tid. Sedan kan det ta någon dag innan pengarna kommer in på aktiekontot.

De guld-ETF:er som går att köpa i Sverige är inriktade mot fysiskt guld. Bland fonderna finns det ett större utbud med fonder som investerar i guldgruvbolag, andra typer av guldrelaterade bolag och i guld via ETF:er. ETF:er generellt sett tenderar att inte vara aktivt förvaltade, vilket gör att kostnaderna kan hållas nere. Det leder till lägre avgifter jämfört med många av guldfonderna.

Begränsat urval av guld-ETF:er i Sverige/EU

Det har blivit svårare för oss i Sverige att investera i ETF:er efter det att svenska mäklare tagit bort ETF:er som kommer från andra länder än EU-länder. Anledningen var nya regler som innebär ett större ansvar för mäklarna att redovisa information om ETF:erna. I brist på underlag från utomeuropeiska ETF:er har de istället valt att plocka bort dem. Det är synd eftersom många av världens ETF:er handlas i USA. Istället får vi nöja os med ETF:er från Sverige och EU, främst Tyskland. Flera av de ETF:er som kan handlas i USA finns tillgängliga på Frankfurtbörsen, dock inte de amerikanska guld-ETF:erna.

Olika inriktning

Det finns en mängd fonder och ETF:er att välja bland. På grund av de nämnda reglerna är antalet guld-ETF:er begränsat i Sverige men det finns många guldfonder att välja bland. Flera av guldfonderna äger i sin tur guld-ETF:er. Här är några av de vanligaste kategorierna guld-ETF:er och guldfonder:

 • ETF:er med fysiskt guld
 • ETF:er med fysiskt guld och hävstång (USA – inte längre tillgängligt i Sverige)
 • Guldfonder med fysiskt guld (via ETF:er)
 • Fonder med guldbolagsaktier
 • ETF:er med guldbolagsaktier (inte i Sverige)
 • Fonder med guldbolagsaktier med mindre företag
 • ETF:er med guldbolagsaktier med mindre företag (inte i Sverige)
 • Guldfonder som investerar både i bolag och i guld
 • Ädelmetallsfonder som investerar i olika ädelmetaller
 • Ädelmetallsfonder som investerar i en blandning av tillgångar, inklusive gruvbolagsaktier och fysiskt guld

Fördelar med att investera i guld-ETF:er och guldfonder

 • Lägre risk än att investera i enskilda guldgruvbolag
 • Ofta låg kostnad för ETF:er (vissa fonder har också låg kostnad)
 • Olika fokus att välja bland, t.ex. fysiskt guld, gruvbolag, blandat
 • ETF:er handlas snabbt på börsen

Nackdelar med att investera i guld-ETF:er och guldfonder

 • Långsam handel i guldfonder
 • Vissa guldfonder har höga förvaltningsavgifter
 • Vi i Sverige kan inte handla amerikanska guld-ETF:er (men det finns bra alternativ bland fonderna)

Investera i bolag som gynnas av en högre efterfrågan på guld

Caterpillar-maskin

Under de flera guldruscherna i Amerika var det många gånger inte de som grävde efter guld som blev rika utan de som tillverkade och sålde spadarna. De som lyckades hitta ett riktigt fynd blev givetvis rika, men många gånger var det de som försåg guldgrävarna med verktyg som blev de verkliga vinnarna. Det är något vi kan utnyttja än idag. Det finns många företag som gynnas av en högre efterfrågan på guld utan att vara helt beroende av den volatilitet som trots allt ändå finns i guldpriset.

Återförsäljare av guldmynt och guldtackor

I takt med att guld blir allt mer populärt som investeringsform dyker det upp allt fler återförsäljare av guldtackor, guldmynt och guldsmycken. Dessa bolag tjänar pengar på att förmedla guld, inte på själva guldpriset i sig. Genom att köpa och sälja guld tjänar de pengar på skillnaden i inköpspris och försäljningspris, den så kallade spreaden. Alternativt lägger de på en procentuell avgift på guldpriset. Dessutom kan de erbjuda olika försäkringar och lägga på diverse avgifter, som tillsammans blir en del av inkomstmixen. Till denna kategori hör guldförmedlare, guldsmeder, smyckeshandlare och valutaväxlare. Du kan själv tjäna pengar på denna typ av verksamhet genom att köpa aktier i något av bolagen eller genom affiliateavtal där du får ersättning för nya kunder som du förmedlar åt dem. Det finns till och med möjlighet att tjäna en procentsats av värdet av det guld som handlas!

Industribolag som tillverkar utrustning för gruvindustrin

Dagens verkliga spadtillverkare återfinns bland de industribolag som tillverkar utrustning för guldframställning. Det rör sig om bolag som tillverkar borrar, kompressorer, lastbilar, traktorer och processutrustning för gruvindustrin. Genom att köpa aktier i något eller några av dessa bolag kan du få exponering mot gruvindustrin men ofta till en lägre känslighet för sektorns olika konjunkturfaser. Bolag som svenska Atlas Copco och Sandvik och utländska bolag som Caterpillar och Bucyrus International hör till denna kategori. Här handlar det förstås aldrig/sällan om en hundraprocentig exponering mot just guldindustrin eftersom gruvutrustning även används för framställning av andra råvaror. Detta kan dock ses som ett plus eftersom svängningarna i intäktsflödet då inte blir lika dramatiska. Många av dessa bolag säljer dessutom utrustning till andra industrier än gruvindustrin och kan balansera resurserna mellan olika sektorer beroende på hur efterfrågan ser ut. Det leder till ytterligare riskspridning.

Investera i..