Investera i litium - Tips på hur du kan köpa litium

Litium

Allt fler investerare intresserar sig för litium. Denna alkalimetall ingår bland annat i de litiumjonbatterier som finns i många elbilar. En tilltagande efterfrågan på elbilar samt omställningen till förnybara energikällor förväntas ge ökad efterfrågan på litium.

Det är inte helt uppenbart hur man kan investera i litium eftersom metallen inte handlas öppet på någon börs. Istället kan du köpa aktier i bolag som framställer litium och litiumprodukter.

Varför investera i litium?

Litium kan komma att bli en av världens mest efterfrågade metaller till följd av den tekniska utvecklingen. Litium finns nämligen i litiumjonbatterier vilka används i elbilar och mycket av den elektronik vi använder. Varför ska man investera i litium? Här är några skäl:

Elbilar ersätter fossilbilar

Litium är den vanligaste råvaran i batterier för elbilar. Så kallade litiumjonbatterier har hög energitäthet och andra gynnsamma egenskaper. Därför har de blivit det naturliga valet för många elbilstillverkare. Enligt Goldman Sachs innehåller ett bilbatteri från en Teslabil ungefär lika mycket litium som 10 000 mobiltelefonsbatterier.

Idag är så gott som alla observatörer är eniga om att elbilen kommer att ersätta fossilbilen. Det kommer troligtvis leda till en kraftigt ökad efterfrågan på bland annat litium. Tesla har redan blivit populär och många andra biltillverkare har börjat anpassa sig för elbilstillverkning. Vi vet förstås inte när en bredare efterfrågan av elbilar kommer att inträffa men att elbilen är här för att stanna är det få som tvivlar på.

Enligt Teslagrundaren Elon Musk skulle enbart Tesla behöva köpa upp allt litium som tillverkas i världen om de når tillverkningsmålet på 500 000 bilar per år!

Ökad efterfrågan på elapparater

Litium finns inte bara i batterierna i elbilar. Metallen används även i batterier hos en lång rad olika apparater. Mobiltelefonens batteri innehåller litium. Användningen av smartphones har skjutit i höjden. Trenden går mot större och starkare batterier. Litium finns i pacemakers. Det finns i digitala kameror och i laptops.

Efterfrågan på diverse elektronisk utrustning ökar ständigt i väst. Den största ökningen av efterfrågan finns kanske ändå i utvecklingsländer. Där kommer en förbättrad levnadsstandard och ökad livslängd leda till större efterfrågan på elapparater under en lång tid framöver.

Förnybara energikällor får ökad betydelse

Den främsta fördelen med elbilar är att de gör att vi kan transportera oss med hjälp av förnybara energikällor. Det förutsätter givetvis att elen vi använder är grön. Efterfrågan på grön el kommer därför att öka i takt med att allt fler går över till att köra elbil. Ja, efterfrågan på miljövänlig el kommer att öka rent generellt i samhället – även för annat än för att tanka elbilar.

El från förnybara energikällor innebär till stor del vindkraft och solenergi. Dessa sätt att producera el på har bekymret att kapaciteten varierar över dygnet. Solen skiner bara på dagen och ibland är det molnigt. Vindstyrkan varierar. Därför behövs sätt att lagra elen på. Överflödig el kan lagras i batterier och sedan matas ut på elnätet när efterfrågan är större än tillgången på nyproducerad el.

Det kommer därför att finnas ett behov av batterier i olika storlekar. Detta kan komma att gälla såväl stora elproducenter som små lokala producenter och för dig och mig när vi producerar el med solceller på våra hustak.

Begränsad tillgång

Många som investerar i litium hoppas på att den enorma efterfrågan på elbilar kommer att leda till en brist på råvaran. Antalet ställen där litium produceras i världen är begränsat, även om det är en lågt ifrån så sällsynt metall somkobolt, som också ingår i elbilsbatterier. I skrivande stund råder ingen litiumbrist. Det är snarare som så att utbudet varit större än efterfrågan ett tag, vilket fått litiumpriset på fall. Förhoppningen är ändå att det kan bli lite av en ketchupeffekt om en stor del av världens befolkning vill gå över till att köra elbil inom loppet av några år. Då kan utbudet få svårt att hänga med, vilket skulle leda till ett stigande pris på litium.

Många andra användningsområden

Litium handlar inte alls bara om batterier. Ungefär 35 procent av allt litium som tillverkas används trots allt inte till batterier. Litium används för att tillverka glas och keramik. Det används i smörjfetter och vid tillverkning av polymerer. Litium kan till och med användas för att rena förorenad luft!

Så kan du investera i litium

Vid ett första ögonkast är det inte helt uppenbart hur man kan investera i litium. Det går inte att köpa och sälja litium på någon metallbörs på det sätt som man kan handla exempelvis koppar.

Fram tills nyligen var det till och med svårt att ta reda på priset för litium. Numera har London Metal Exchange (LME) ett samarbete med en agentur som heter Fastmarkets som undersöker litiumpriset.

Varje vecka uppdaterar LME medianpriset för två typer av litium:

 • Litiumkarbonat
 • Litiumhydroxid

Du hittar det senaste litiumpriset här .

Eftersom det inte finns någon börs där man kan handla litium finns det inte heller några litiumterminer (litium-futures). Det finns inte heller några certifikat, mini futures eller warranter i litium på exempelvis Avanza eller Nordnet. Det går inte att köpa några litium-CFD på t.ex. IG eller Plus500.

Hur ska man då kunna investera i litium? Det finns två sätt:

 • Köpa aktier i bolag som framställer litium eller litiumprodukter (t.ex. elbilsbatterier) – litiumaktier.
 • Köpa andelar i en ETF med aktier i sådana bolag.

Vilka företag utvinner litium? Här är några exempel:

Albemarle Corp

Albemarle Corp är ett kemiföretag tillika världens största litiumproducent. En stor del av verksamheten handlar om att framställa olika former av katalysatorer och specialkemikalier. Albemarle har litiumtillverkning i Chile, USA och Australien.

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

Sociedad Quimica y Minera de Chile är ett chilenskt litiumföretag. Det är en av världens främsta litiumtillverkare. Förutom litium tillverkar bolaget diverse specialgödsel för jordbruket.

Livent Corp

Livent är en av världens fem största litiumproducenter. Bland annat har Livent den mest kostnadseffektiva tillverkningen av litiumkarbonat i världen. Livent tillverkar även litiumhydroxid för litiumjonbatterier med hög kapacitet. Företaget tillverkar dessutom bland annat rent litium och butyllitium vilket används för att tillverka polymerer och farmaceutiska produkter.

FMC Corp.

FMC är ett kemiföretag som framställer diverse kemikalier, främst för jordbruk men även för industrin. Bland produkterna finns bekämpningsmedel, näringsämnen och litiumprodukter.

Liberty One Lithium Corp.

Liberty One Lithium är ett prospekteringsbolag för litium. Företaget köper och utvecklar fyndigheter med litium-saltlösningar. Liberty One är aktivt i den så kallade litiumtriangeln i Sydamerika.

Nemaska Lithium Inc

Nemaska Lithium är ett kanadensiskt bolag som aspirerar att bli en stor leverantör av litiumhydroxid för elbilsbatterier, mobiltelefoner och andra elektronikprodukter. För tillfället utvecklar Nemaska Lithium en av världens största litiumfyndigheter i närheten av Quebec.

Critical Elements Lithium Corporation

Critical Elements Lithium Corporation är ett ganska litet kanadensiskt gruvbolag som prospekterar tillgångar för att tillverka litiumhydroxid. Fyndigheterna är koncentrerade till ett begränsat område i östra Kanada.

Neo Lithium Corp.

Neo Lithium är ett kanadensiskt litiumbolag med verksamhet i Catamarca i Argentina. Där är man hundraprocentig ägare till en av de renaste litiumfyndigheterna i världen. Själva utvinningen av litium har ännu inte börjat.

Lithium Power

Lithium Power är ett gruvbolag som planerar att bryta litium i en av Chiles främsta fyndigheter, Maricunga JV. Det är den oexploaterade litiumfyndighet som har högst kvalitet i hela Sydamerika. Det är också en av de renaste fyndigheterna i världen.

Lithium Americas

Det kanadensiska bolaget Lithium Americas är på väg att sjösätta två litiumprojekt. Ett ligger i Jujuy i Argentina och det andra finns i Nevada i USA. Fyndigheten i Nevada heter Thacker Pass och är den största kända litiumfyndigheten i USA.

Pilbara Minerals Limited

Pilbara Minerals Limited är ett australiensiskt gruvföretag som framställer litium och tantal (en mycket hård metall som används för kemisk apparatur). Det är ett av de 200 största företagen i Australien. Företaget har ambitionen att bli en av de största litiumproducenterna i världen. Aktien handlas på Nasdaq OTC Foreign.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF är en börshandlad fond med ett stort antal litiumaktier och batteriaktier. Du kan inte köpa denna ETF hos nätmäklare och banker i Sverige. Däremot finns den i form av CFD hos vissa CFD-mäklare.

Vad är litium?

Litium (Li) är en silveraktigt vit metall som är smidig och mjuk jämfört med de flesta andra metaller. Den är dock hårdast av de sex alkalimetallerna. Litium är det grundämne som är lättast när det är i fast form i rumstemperatur.

Den egenskap som fått litium att bli en högintressant metall för batterier och elbilar är att den har en mycket god elektrisk ledningsförmåga.

Förekomst och produktion

Litium ingår i många bergarter och finns i jordskorpan och i olika vattendrag och källor. Det är svårt att uppskatta hur mycket litium som finns i världen.

Mängden litium i mineralreserver som bekräftats ökar från år till år. För 2020 anger US Geological Survey (USGS) att det finns 17 miljoner ton bekräftade litiumreserver i världen.

USGS uppskattar att mängden litium genom mineraltillgångar är 80 miljoner ton 2020. Även denna siffra ökar från år till år i och med att fler tillgångar upptäcks.

Skillnaden mellan mineralreserver och mineraltillgångar är att det krävs diverse lönsamhetsstudier för att en tillgång ska klassas som en reserv.

Den så kallade ”litiumtriangeln” mellan Chile, Bolivia och Argentina beräknas innehålla runt 75 procent av de bekräftade litiumreserverna i världen.

Så här beräknas litiumreserverna i världen vara fördelade 2020:

Land

Litiumreserver (miljoner ton)

1

Bolivia

21

2

Argentina

17

3

Chile

9

4

Australien

6,3

5

China

4,5

6

Kongo Kinshasa

3

7

Tyskland

2,5

8

Kanada

1,7

9

Mexiko

1,7

10

Tjeckien

1,3

11

Mali

1

12

Ryssland

1

13

Serbien

1

14

Zimbabwe

0,54

15

Brasilien

0,4

Källa: USGS.gov

När det gäller produktion av litium ser fördelningen annorlunda ut. Bolivia finns inte ens med bland topp-tio. Det har mycket att göra med graden av ekonomisk utveckling i de olika länderna.

Litiumproduktion 2019

Land

Litiumproduktion

Australien

42 000

Chile

18 000

Kina

7 500

Argentina

6 400

Zimbabwe

1 600

Portugal

1 200

Brasilien

300

Kanada

200

Källa: USGS.gov

Användning

Litium används till långt mycket mer än till bilbatterier. Här är några av de främsta användningsområdena:

Batterier

Cirka 35 procent av allt litium som produceras används i batterier av olika slag. På grund av den höga atommassan i litium ger det goda laddningsförutsättningar och hög energikapacitet i batteriet. Ett litiumjonbatteri kan i snitt leverera 3 volt per battericell jämfört med 2,1 volt i en blyackumulator. Batteriet är även lätt att ladda upp.

Av dessa skäl har litium-jonbatterier blivit populärt val i diverse elektronisk utrustning och produkter där man behöver mycket energi men har begränsat med plats.

Litiumjonbatterier återfinns bland annat i:

 • Många elbilar
 • Elcyklar, elscootrar och elektriska longboards
 • Laptops
 • Digitala kameror
 • Pacemakers
 • Powerbanker
 • Elektriska rullstolar, permobil
 • Lagring av solenergi
 • Batteribackup (UPS)

Glas och keramik

Användningen av litium för glas och keramik är omfattande. Litiumoxid används som flussmedel inom glas- och keramiktillverkning. Det sänker smältpunkten och gör glasmassan mer lättflytande. Resultatet blir ett glas eller porslin med bättre egenskaper, bl.a. minskad risk för att det påverkas av temperaturförändringar. När man tillverkar ugnsformar använder man litiumkarbonat i glasyren.

Smörjfett

Litium i form av litiumhydroxid är en viktig ingrediens i vissa smörjfetter. Det är också det tredje största användningsområdet för litium. Litiumhydroxid är starkt basiskt. När det blandas med fett under hög temperatur bildas en slags tvål – litiumtvål. Denna används för att höja viskositeten i olja.

Smörjfett med litiumtvål kan användas i många sammanhang och det är det vanligaste smörjfettet på marknaden. Litiumtvål fungerar inom ett brett temperaturområde. Det fäster bra vid metall, har god vattenresistens och mekanisk stabilitet.

Metallindustri

Inom metallindustrin används litiumkarbonat för så kallad stränggjutning, en form av gjutning ”på löpande band” kan man säga. Litium hjälper till att göra den smälta metallen mer lättflytande. Cirka 5 procent av litiumanvändningen i världen är inom stränggjutning.

Litiumflorid används i aluminiumtillverkning i en process som kallas för Hall-Héroult. Dessutom används litium för svetsning och lödning.

Ännu ett användningsområde för litium är i form av litium-aluminiumlegeringar. Dessa används för att konstruera mycket lätta och hållbara flygplansdelar. Litium-aluminiumlegeringar återfinns bl.a. i Airbus A380, Airbus A350, Boeing 777X, SpaceX Falcon 9 och AgustaWestland-helikoptern EH101.

Andra användningsområden för litium

Listan med användningsområden för litium kan göras nästan hur lång som helst. Här är andra exempel på hur litium används:

 • Mikroskopisk lödning (elektronik)
 • Fyrverkerier
 • Luftrenare
 • Optik
 • Kemisk industri
 • Bränsle till torpeder
 • Kärnvapen

Substitut för litium

Varje investering i litium måste väga in risken att olika substitut får större betydelse i framtiden. Om det visar sig att ett visst substitut till litium är både tekniskt och ekonomiskt gångbart kan det leda till minskad efterfrågan på litium.

Här är några av de möjliga substituten för litium i olika sammanhang:

 • Batterier: Magnesium, kalcium, zink, kvicksilver
 • Smörjfett: Aluminiumtvål, kalciumtvål
 • Keramik och glas: Natrium, kalium

Även om litium används inom ett stort antal områden kommer störst fokus framöver troligtvis att vara på utvecklingen av elbilar.

Kommer litium-jonbatterier även i fortsättningen att vara den huvudsakliga typen av batterier i elbilar? Troligtvis ja, i varje fall inom den närmsta framtiden. Så som det ser ut i dagsläget är litiumjonbatterier i elbilar nämligen de enda som uppfyller följande fem kriterier:

 • Lätt att få tag på / billigt
 • Energieffektivitet
 • Levererar även vid hög temperatur
 • Inte för tung vikt
 • Kan laddas upp många gånger

Dessutom satsar vissa bilutvecklare som t.ex. Toyota, Honda och BMW på s.k. solid-state-batterier i syfte att bli mindre beroende av kobolt. Det innebär att en större andel litium används i dessa batterier.

Med det sagt är det förstås ingen som vet vilka upptäckter forskningen kommer att göra de närmsta åren. Det är fullt möjligt att nya typer av batterier uppfinns där en mindre andel eller inget litium alls används. Om dessa batterier visar sig ha fördelar jämfört med dagens litium-jonbatterier kan de givetvis utgöra ett ”hot” mot investeringar i litium.

FAQ – Vanliga frågor och svar om att investera i litium

Vad finns det för risker med att investera i litium?

Det finns stora förväntningar på litium främst på grund av att det ingår i elbilsbatterier. Överproduktion och mindre efterfrågan till följd av att alternativa lösningar dyker upp är de två främsta riskerna.

Är det bra att köpa batteriaktier?

Det kan bli en bra investering att köpa batteriaktier med tanke på att efterfrågan på elbilar förväntas bli mycket stor de närmsta åren.

Hur kan man tjäna pengar på litium?

Du kan tjäna pengar på litium genom att köpa aktier i bolag som utvinner eller planerar att utvinna litium. Du kan även tjäna pengar på att köpa batteriaktier.

Innehåller Handelsbanken Råvarufond litium?

Nej. Handelsbanken Råvarufond innehåller metaller och andra råvaror men inget litium.

Finns det litium i Swedbank Robur Råvarufond?

Nej. Swedbank Robur Råvarufond har inga innehav i litium.

Vilka råvarufonder innehåller litium?

Det finns ingen råvarufond som handlar med litium. Däremot finns Global X Lithium & Battery Tech ETF som innehåller bolag som är verksamma inom litiumindustrin. I Sverige finns denna ETF endast som CFD hos CFD-mäklare.

Investera i..