Investera i olja - 10 tips på hur du kan köpa olja

Olja

Det finns mängder med möjligheter att investera i oljemarknaden. Man skulle kunna tro att olja hör till det förgångna i ljuset av tilltagande intresse för alternativa och miljövänligare energikällor. Så är det inte. Marknaden för olja är gigantisk. Nästan 100 miljoner fat olja pumpas upp ur marken dagligen. Det omsätts mer pengar på olja i världen än för alla andra råvaror tillsammans. Låt oss ta guld som jämförelse. Oljemarknaden är värd mer än tio gånger så mycket som guldmarknaden!

Det gäller att förstå dynamiken bakom oljepriset för att lyckas med att investera i olja och det är inte helt lätt. Marknaden är mycket volatil, vilket innebär att priset rör sig upp och ner ganska mycket och snabbt.

Dessutom finns det ett stort antal sätt att investera i olja på och det är inte alltid så enkelt att veta vilken metod som är bäst. Det ska vi råda bot på! Vi ska gå igenom våra bästa sätt att investera i olja på, men först en kort bakgrund.

En kort historik

Oljepumpar

Olja har använts under tusentals år även om den inte hade samma funktion förr som nu. I Babylon användes olja till exempel som byggmaterial i form av asfalt. Perserna använde olja till medicinska ändamål och som bränsle i lampor. Även kineserna använde olja redan för 2 000 år sedan.

Den moderna oljeindustrin anses ha fötts i Pennsylvania i USA 1859. Då byggde Edwin Drake en borranläggning som drevs av en ångmotor. Han var inte alls först – i Europa, bland annat i Rumänien, Polen och i Azerbajdzjan utvanns redan olja. Edwins anläggning markerade dock startskottet för den massproduktion av olja som kom att följa. Drivkraften bakom boomen var en ökande efterfrågan på oljelampor och fotogen.

Med tiden uppfann man nya användningsområden för olja. I början av 1900-talet då massproduktionen av bilar kom igång tändes gnistan för oljeindustrin på allvar.

Vad påverkar oljepriset?

Oljepriset

Priset på olja styrs av utbud och efterfrågan, precis som för alla andra råvaror (och andra varor för den delen). Varje marknad har sina egenheter, så även oljemarknaden.

Utbudet har historiskt sett styrts mycket av OPEC. Det är en mellanstatlig organisation som består av 14 oljeproducerande länder. Tillsammans står de för cirka 40 procent av utvinningen av olja i världen. Syftet med OPEC är att koordinera oljeproduktionen så att priset kan hållas på en lämplig nivå.

På senare tid har den ökade produktionen av skifferolja, främst i USA, lett till turbulens på oljemarknaderna. Inledningsvis beslutade OPEC 2014 att inte vidta några åtgärder. Tanken var att låta oljeproducenter med klenare marginaler slås ut, vilket skulle leda till att oljepriset återhämtade sig. På senare tid har OPEC börjat samarbeta med andra oljeproducerande länder, till exempel Ryssland, för att tillsammans minska produktionen.

Utbudet handlar dock inte bara om OPEC. Precis som med andra råvaror uppstår det lätt obalans mellan utbud och efterfrågan eftersom det finns en ”seghet” i hur snabbt nya fyndigheter kan exploateras och för att det tar tid att sälja ut existerande lager.

Andra faktorer som påverkar utbudet är politisk oro, krig, naturkatastrofer och tekniska fel hos enskilda producenter.

För oljeproducenterna är det bäst när utbudet ungefär matchar efterfrågan. Då är intäkterna från oljan tillräckligt stora för att de ska ha råd att investera i nya oljekällor.

Dynamiken bakom efterfrågan

På efterfrågesidan är det nästan två tredjedelar som kommer från transportsektorn räknat på en global nivå. Det är främst världsekonomin som påverkar efterfrågan. Under högkonjunktur då ekonomin går bra är efterfrågan stor. I takt med att vi går in i lågkonjunktur avtar efterfrågan på olja och priset faller.

Lustigt nog kan oljepriset också påverka det ekonomiska läget: ett allt för högt oljepris har en avkylande effekt på världsekonomin.

På oljemarknaden är det bara en mycket liten del av den olja som handlas som verkligen når slutkund. En stor del av transaktionerna handlar om spekulation och hedge. Rent konkret sätts priset för oljan på råvarubörsernas terminsmarknader.

Efterfrågan på olja drivs alltså inte bara av ett behov av råvaran utan även av markandssentiment och förhoppningar. Mängder med traders i olika storleksklasser tittar dagligen på kursgrafen för olja och försöker tajma sina köp- och säljtransaktioner.

Nyheter spelar roll liksom även tekniska mönster i kursgraferna. Om du sysslat med teknisk analys kommer du att se att oljepriset också påverkas av stöd, motstånd och trender i prisgrafen.

Avistakurs vs terminskurs

Om du vill veta vad det kostar att köpa olja med direkt leverans tittar du på den så kallade avistakursen. Terminskursen däremot visar vad marknaden anser att oljan kommer att kosta när terminen löper ut.

Terminerna handlas som jämförelseindex. De två vanligaste är West Texas Intermediate (WTI) och Brent Crude.

Låt oss nu gå över och titta på olika konkreta sätt att investera i olja!

Köp olje-certifikat (s.k. Bull / Bear)

Olje-certifikat på Avanza

Ett av de lättaste sätten att investera i olja på är genom att köpa oljecertifikat. Certifikat är en börshandlad produkt som gör att du kan spekulera i oljepriset utan att vara sig äga olja eller aktier i oljebolag.

Det är relativt billigt att handla olja med certifikat. Den främsta avgift du betalar är den så kallade spreaden (skillnad mellan köp- och säljkurs). Vissa certifikat har dessutom en liten administrativ avgift. Beroende på vilken mäklare du använder kan du få betala ett courtage också.

Tjäna pengar i både uppgång och nedgång

När du köper ett oljecertifikat som kallas för ”Bull” spekulerar du i en uppgång i priset. Certifikatet rör sig i samma riktning som priset. Om du istället tror på en nedgång i oljepriset köper du certifikat som kallas för ”Bear”.

Ökad avkastning med hävstång

En fördel med oljecertifikat är att det går att få hävstång på investeringen. Några få certifikat saknar hävstång men de flesta har en hävstång på mellan 2 och 15 gånger. Om du till exempel har ett oljecertifikat med 10 gånger hävstång och oljepriset stiger med 1 procent då ökar värdet på din investering med 10 procent.

Certifikat med hävstång lämpar sig för mycket korta affärer – från några minuter till någon dag. Längre än så bör certifikat sällan användas eftersom det finns en så kallad urgröpningseffekt. Den uppstår eftersom hävstången nollställs varje natt för att hävstången ska vara konstant.

Eftersom alla tillgångar uppvisar någon form av volatilitet urgröps priset på certifikat med tiden, även om den underliggande tillgången kanske stigit i pris från köptillfället. Just olja är en extra volatil tillgång så här gäller det att inte hålla oljecertifikatet särskilt länge.

Det går att hålla oljecertifikat under en ännu länger period än någon dag, säg någon vecka, men det kräver att det finns en tydlig och stabil trend som gör att urgröpningseffekten blir minimal.

Risker med certifikat

Om du handlar med oljecertifikat, speciellt om de har hävstång, har du givetvis en marknadsrisk. Certifikatet kan snabbt tappa värde om oljepriset rör sig åt ”fel” håll. Använd därför gärna en exitstrategi för att sälja dina certifikat innan priset sjunkit för mycket. Å andra sidan kan du inte förlora mer pengar än vad du satsat.

Det finns även andra risker med certifikat som är bra att känna till. Du har en kreditrisk, vilket innebär att om utgivaren (ofta en bank) får finansiella problem kan du förlora din investering.

Om certifikatet är noterat i en annan valuta än SEK har du även en valutarisk. Ännu en riskfaktor är likviditetsrisken. Det innebär att det i vissa lägen inte går att köpa eller sälja ett certifikat. Ifall marknaden exempelvis drabbas av turbulens kan utgivaren komma at avvakta utvecklingen en stund innan det blir klart vad som är på gång. Ifall du vill sälja just då kan du behöva vänta och förlorar kanske pengar under tiden.

Så köper du oljecertifikat

Nätmäklarna har smidiga avdelningar där du kan handla med certifikat. Avanza och Nordnet är de största aktörerna. Bägge ber även ut sina egna certifikat, vilka kan handlas kostnadsfritt om transaktionen är på minst 1 000 kronor. När du köper eller säljer oljecertifikat gör du affären direkt med utgivaren. Det är en skillnad mot till exempel aktier då marknaden är öppen för alla och du kan handla med andra investerare.

Fördelar med att köpa oljecertifikat

 • Kortsiktig spekulation i oljepriset
 • Tjäna pengar i både uppgång och nedgång
 • Använd hävstång för ökad avkastning
 • Låg kostnad

Nackdelar med oljecertifikat

 • Urgröpningseffekt på grund av volatiliteten
 • Stor risk om du inte kliver ur snabbt om priset rör sig åt fel håll
 • Likviditetsrisk, valutarisk och kreditrisk hos utfärdaren

Köp minifuture och turbowarranter för olja

Du kan investera i olja genom att köpa minifutures eller turbowarranter. Det ger dig möjlighet att satsa på uppgång (long) eller tjäna pengar i en nedgång i oljepriset (short).

Till skillnad från oljecertifikat har dessa instrument ingen urgröpningseffekt. Du kan med andra ord äga minifutures och turbowarranter under en längre tid utan att värdet på investeringen minskar på grund av marknadens kortsiktiga volatilitet. Samtidigt går det utmärkt att använda minifutures och turbowarranter även för kortsiktig trading.

Hävstången ändras med tiden

Eftersom minifutures och turbowarranter aldrig ”nollställs” under natten så som certifikat gör innebär det att hävstången kommer att ändras med tiden. Fördelen är att du inte får någon urgröpningseffekt. Nackdelen är att du själv måste räkna ut vilken hävstång en viss oljeminifuture eller oljewarrant har. Om du vill behålla hävstången måste du byta minifuture eller turbowarrant efter ett tag. I takt med att oljepriset stiger kommer hävstången på en minifuture eller turbowarrant long att avta. Motsvarande gäller för en minifuture eller turbowarrant short vid nedgång. Räkna ut hävstången genom att dela oljepriset med värdepapprets pris.

Ska jag köpa en minifuture eller turbowarrant?

En turbowarrant är en börshandlad produkt som är som en enklare variant av warranter. Minifutures i sin tur är en variant av turbowarranten. Bägge ger exponering mot oljepriset utan att du behöver köpa själva oljan. Bägge har en finansieringsnivå som motsvarar den summa pengar som utgivaren lånar ut till dig under tiden som du äger instrumentet. Det är detta som göra att du kan få hävstång på din placering.

Skillnaden är att minifutures har en inbyggd stop loss. Om priset på en turbowarrant närmar sig finansieringsnivån (t.ex. om priset på en turbowarrant long sjunker) kommer instrumentet att knockas. Det innebär att utgivaren plockar bort turbowarranten från marknaden för att skydda sin insats. Om det händer förlorar du de pengar du satsat. För en oljeminifuture kommer den inbyggda stopp loss-nivån att (som regel) skydda en del av din insats innan instrumentet tas bort från marknaden.

Vilket är då bäst? Den summa pengar som blir kvar när en minifuture stoppas är minimal jämfört med din ursprungliga placering. Därför är det bättre att sätta upp en egen stop loss för att skydda investeringen för säkerhets skull ifall oljepriset utvecklas i fel riktning. Då spelar det ingen roll om du köper en turbowarrant eller minifuture för exponering mot oljepriset.

Du hittar både turbowarranter och minifutures på nätmäklarnas avdelningar för börshandlade produkter.

Risker med minifutures och turbowarranter

Minifutures och turbowarranter har liknande risker som certifikat: marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och valutarisk. Dessutom höjer utgivaren stop loss-nivån respektive knockoutnivån gradvis för att täcka sina kostnader. Det innebär att du inte kan äga turbowarranter och minifutures en längre tid ifall oljepriset rör sig sidledes eftersom instrumentet då till slut kommer att plockas bort från marknaden.

Fördelar med minifutures och turbowarranter för olja

 • Möjlighet att spekulera i oljepriset under både korta och lite längre perioder
 • Tjäna pengar i både upp- och nedgång
 • Ingen urgröpningseffekt vid volatilitet i oljepriset
 • Större avkastning med hävstång
 • Låg kostnad
 • Du kan inte förlora mer än du satsar

Nackdelar med oljeminifutures och oljeturbowarranter

 • Värdet kan snabbt sjunka om oljepriset vänder
 • Likviditetsrisk, kreditrisk och valutarisk
 • Du kan inte hålla instrumentet hur länge som helst om oljepriset rör sig sidledes

Köp olje-futures

Oljepris graf

På svenska kallas olje-futures oftast för oljeterminer. Terminer är köp- eller säljkontrakt som innebär att innehavaren förpliktar sig att ta emot en leverans av olja respektive leverera olja vid en viss tidpunkt i framtiden. Priset på terminen följer oljepriset.

Olje-futures används av exempelvis flygbolag som vill få en hedge mot stigande bränslekostnader. Om oljepriset stiger ökar priset på deras olje-futures vilket motverkar den extra utgift de får på grund av det dyrare bränslet för flygrutterna. Oljeterminer är även populära bland spekulanter.

Det går att gå både lång och kort i oljefutures, vilket innebär att du kan satsa på antingen en uppgång eller nedgång i oljepriset. Självklart vill du inte få en leverans olja eller tvingas skicka olja till din motpart. För att undvika ett sådant scenario går du kort innan slutdatum för att avsluta en lång position eller går lång för att avsluta en kort position.

Ett alternativ till oljefutures/terminer är optioner. Skillnaden är att optioner inte är bindande.

Så handlar du olje-futures/terminer

Oljeterminer handlas som standardiserade terminer eller som individuellt utformade terminer. För små till medelstora investerare är det som regel bara de standardiserade terminerna som finns tillgängliga. Dessa handlas på världens börser. I Sverige handlar du dessa på OMX Stockholm. Med standardiserade terminer gör du upp affären med börsen, inte med den andra säljaren/köparen. Stora aktörer, till exempel banker, handlar med individuellt utformade terminer, vilket innebär att de gör upp kontraktet direkt med sin motpart.

Varje terminskontrakt är värt 100 oljefat. Eftersom du bara betalar en del av terminskontraktets egentliga värde säger man att du handlar på marginalen, vilket ger dig en hävstångseffekt.

Det finns ingen inbyggd stop loss, vilket gör att du kan förlora mer pengar än vad du investerar. Av den anledningen brukar mäklaren kräva en säkerhet, som brukar ligga på runt 10 procent av terminens värde. På grund av säkerhetskravet binder du de facto kapital i investeringen, vilket minskar hävstångseffekten. Den verkliga hävstången brukar därför bli runt 10 gånger.

Risker med oljeterminer

Till skillnad från minifutures och turbowarranter har du ingen motpartsrisk för oljeterminer. Det finns ingen utgivare och du kan därför inte förlora pengar på eventuella finansiella problem som en utgivare kan få. Du har inte heller en likviditetsrisk på grund av utgivaren. Istället är det börsen som är mellanhand vilket gör att det är marknadens regler som gäller, inte utgivarens.

Den största risken med terminer är de marknadsrörelser som kan inträffa när börsen är stängd och då du varken kan köpa eller sälja. Om oljepriset rör sig i oönskad riktning under natten eller på helgen kan du inte göra något förrän börsen öppnar igen. Av den anledningen nöjer sig många att handla med oljeterminer under dagtid genom day trading.

Fördelar med oljeterminer

 • Du får hävstång på oljepriset
 • Tjäna pengar i både uppgång och nedgång
 • Låg spread
 • Ingen motpartsrisk
 • Marknaden sätter priset

Nackdelar med oljeterminer

 • Risk med positioner som hålls över natten
 • Större förlust med hävstång
 • Dyrare att köpa och sälja jämfört med börshandlade produkter
 • Stort kapital krävs p.g.a. säkerhetskravet

Köp olje-CFD:er

CFD

Olje-CFD:er påminner om oljeterminer men du förpliktigar dig inte att leverera olja eller ta emot en oljeleverans i framtiden om du inte gör dig av med terminskontraktet. CFD står för ”contracts for difference”. När du handlar med CFD:er handlar du i själva verket med skillnaden i pris för den underliggande tillgången, olja i det här fallet.

Stor hävstång

Olje-CFD:er kan handlas med hävstång på flera hundra gånger. Det innebär att din egen insats kan vara ganska liten jämfört med vad du kan tjäna. Samtidigt fungerar hävstången i motsatt riktning också vilket gör att du snabbt kan förlora pengar om oljepriset rör sig åt fel håll. Precis som för terminer kan du förlora mer pengar än vad du satsat och det gäller därför att vara försiktig. CFD-plattformarna brukar ge möjlighet att ställa in så att du kan begränsa dina förluster – undersök detta noga! Dessutom bör du använda stop loss för att begränsa nedsidan. Ibland kan man köpa till garanterad stop loss så att du vet att stop lossen fungerar även i extrema marknadslägen.

Lätt att komma igång

CFD-plattformarna är ofta mycket lättare att använda än nätmäklarnas plattformar. CFD-tjänsterna brukar ha mycket bättre kursgrafer med stöd för teknisk analys. Det är lätt att lägga in stop loss och target. Dessutom ger många plattformar möjlighet att göra script eller börsrobotar för att automatisera handeln. Det är kul, även om det kräver en hel del träning för att det ska bli bra.

En annan fördel med CFD:er är att du inte betalar något courtage. Avgiften för tjänsten betalar du genom spreaden, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljpris.

Fördelar med olje-CFD:er

 • Hävstång på oljepriset
 • Handla dygnet runt
 • Gå lång eller kort i oljepriset
 • Lättanvända plattformar med många funktioner
 • Stop loss och limit är lätt att sätta ut
 • Möjlighet till algotrading

Nackdelar med olje-CFD:er

 • Du kan förlora mer än vad du investerat
 • Hävstången gör att förluster snabbt kan bli stora
 • Skatt på 30 procent av vinsten (ingen möjlighet till ISK)

Köp aktier i oljebolag

Oljebolag

Många som vill investera i olja tänker först och främst på att köpa aktier i oljebolag. Det är inte helt lätt att förutspå hur oljepriset kommer att utvecklas. Ännu svårare är det att bedöma hur aktiepriset för oljebolagen kommer att gå. Det beror på att det är fler faktorer som avgör aktieutvecklingen än själva oljepriset, även om detta givetvis är en av de absolut viktigaste faktorerna.

Bolag som utvinner råvaror har generellt sett en utmaning att bedöma hur efterfrågan kommer att se ut. Minsta felbedömning kan leda till överproduktion, vilket gör att man får dåligt betalt för vad man då redan producerat.

På motsvarande sätt kan oljebolagen gå miste om intäkter när marknaden vänder upp igen ifall man inte har gjort tillräckligt med investeringar i existerande och nya oljekällor.

Det kan bli en gummisnoddseffekt i aktiepriset när oljepriset vänder. Man kan också likna det med en slags hävstångseffekt på oljepriset.

Fördelen med att äga aktier i oljebolag jämfört med att äga t.ex. börshandlade instrument för olja eller oljeterminer är att du faktiskt äger en del av ett bolag. Många av dem ger utdelningar, som du kan återinvestera.

Du kan klara volatilitet i oljepriset mycket bättre när du äger aktier. Medan en hävstångsprodukt kan bli utstoppad vid volatilitet kan du hålla en aktie i ur och skur om du vill, bara själva bolaget inte går i konkurs.

Givetvis måste du ändå göra din analys och köpa oljeaktier när förutsättningarna till vinst är goda. Tanken är inte att du ska sitta med en aktieportfölj som tappar värde. Men poängen är den att du inte behöver bry dig om den kortsiktiga volatiliteten när du äger aktier.

Aktier lämpar sig därför för långsiktiga eller mycket långsiktiga investeringar i olja. Samtidigt är det en cyklisk bransch, vilket kräver att du studerar marknadens rörelser så att du kan köpa på dig aktier inför nästa uppgångsfas.

Tre typer av oljebolag

Det finns grovt räknat tre slags oljebolag:

 • Upstream: Här hittar vi prospektering av nya fyndigheter och bolag som pumpar upp oljan ur marken. ConocoPhillips och Lundin Petroleum är exempel på bolag som bara jobbar inom denna sektor.
 • Midstream: Efter att oljan pumpats upp ska den transporteras och distribueras. En stor del av företagen i denna bransch får sina intäkter från avgifter och är därför mindre känsliga för oljeprisets svängningar. Exempel på bolag är Enterprise Product Partners och MPLX.
 • Downstream: Innan oljan når slutkund ska den raffineras och omvandlas till bland annat bensin, diesel, fotogen, flygbränsle och diverse kemikalier. Exempel på bolag inom denna sektor är Phillips 66, Sunoco LP och PBF Energy.

Det finns bolag som deltar i två eller i alla tre delarna av produktionen. De kallas för ”integrated” på engelska. Här finns kända företag som exempelvis ExxonMobil, Shell och Chevron. Fördelen med dessa bolag är att risken är lite mer diversifierad eftersom de får intäkter från olika delar av oljans värdekedja. Men till syvende och sist är de ändå mycket beroende av hur oljepriset utvecklas.

Vilket oljebolag ska man köpa?

Det bästa är att inte försöka pricka in ett enda oljebolag utan istället bygga upp en portfölj med flera bolag i. På så vis minskar du bolagsrisken. Precis som med andra aktier bör du göra en analys av bolagens finanser, nyckeltal och framtidsutsikter. Ta gärna en titt på hur ledningen verkar och ifall det görs några insideraffärer.

Det kan vara smart att försöka få exponering mot samtliga grenar av oljeproduktionen (upstream, midstream och downstream) för att minska risken.

Fördelar med aktier i oljebolag

 • Du äger en del av ett bolag, inte en abstrakt börshandlad produkt
 • Möjlighet till en slags ”hävstångseffekt” på oljepriset
 • Många aktier har utdelningar, till viss del även när aktiepriset sjunker

Nackdelar med aktier i oljebolag

 • Svårt att förutspå köpläge jämfört med många andra aktier
 • Stor finansiell risk för bolagen när marknaden vänder ner
 • Volatil aktiekurs

Köp andelar i oljefonder eller energifonder

Fonder som investerar i olja kan vara ett bra alternativ till aktier ör dig som vill få exponering mot oljebranschen men inte har tid att sätta dig in i enskilda aktier. Fördelen med fonder är enkelheten: du låter fondförvaltaren göra jobbet. Nackdelen är att du får betala en förvaltningsavgift som för fonder med oljebolag i brukar ligga på närmare 2 procent. Med tiden är det ganska mycket pengar som går bort i avgifter.

Typer av oljefonder

För oss i Sverige finns det drygt tio fonder som investerar i olja att välja bland. De flesta av dessa har ordet energi/energy i fondnamnet. Den typiska fonden investerar både i olja och gas. Flera fonder investerar i alla delarna av oljeproduktionen, andra fokuserar på t.ex. utvinning av olja. Det finns fonder som även diversifierar sig mot andra energikällor som exempelvis förnybar energi.

Några av de populäraste olje- och gasfonderna är:

 • ODIN Energi C
 • Schroder ISF Global Energy A Acc USD
 • ProxyPetroleum Energy A SEK
 • BGF World Energy A2

Sedan några år tillbaks går det inte längre att köpa ETF:er från USA, vilket begränsar möjligheterna att investera i olja via ETF:er. ETF står för Exchange Traded Fund och är en börshandlad fond som har fördelen att köp- och säljordrar går igenom omedelbart. Med vanliga fonder får man vänta någon dag.

Det finns dock en ETF med exponering mot olja och som kan handlas i Sverige: XACT Råvaror. Den investerar till cirka 40 procent i olja, gasol och bensin. Övriga innehav är guld, metaller, boskap, elproduktion och sojabönor. Förutom att det går snabbt att handla med XACT Råvaror har denna fond fördelen av att den har en relativt låg förvaltningsavgift på 0,70 procent.

Köp aktier i oljeservicebolag

Service av oljeledning

Du kan investera i olja utan att köpa oljeaktier. Det finns en hel del bolag som arbetar med att sälja produkter och tjänster till oljebolagen. Här hittar vi till exempel bolag förser oljebolagen med borrtjänster, plattformar, service och reparation.

Det är en extremt cyklisk bransch som får en kraftig uppsida när oljepriset stiger. Om du vill investera inom denna gren av oljeindustrin kan det vara bra att hålla utkik efter bolag som har en mycket stark balansräkning med så lite skuldsättning som möjligt. Detta för att minska risken att bolaget råkar ut för finansiella problem om oljepriset sjunker mycket.

Några av de största oljeservicebolagen är:

 • Schlumberger
 • Baker Hughes-GE
 • TechnipFMC
 • Halliburton
 • National Oilwell Varco

Köp aktier i bolag som gynnas av ett högre oljepris

Det finns bolag som tillverkar utrustning för oljeindustrin och som därför gynnas av ett högre oljepris. Många av dessa bolag arbetar inte bara med teknik för oljeproduktion utan säljer även till andra sektorer. En investering i ett sådant bolag kan därför ge exponering mot oljepriset samtidigt som risken begränsas på grund av diversifieringen.

Exempel på bolag som gynnas av ett högre oljepris:

 • Maskiner och teknik: t.ex. Caterpillar, ABB och Alfa Laval
 • Stålproducenter: t.ex. SSAB, ArcelorMittal och U.S. Steel

Köp och sälj oljeproducerande länders valutor

Graf över kanadensiska dollarn jämfört med crude-olja

Alla länder där en stor del av exporten utgörs av olja påverkas givetvis av oljepriset. Detta avspeglas i landets valuta. Genom att spekulera i valutor kan du alltså investera i olja på utan att äga aktier inom oljebranschen eller köpa instrument som handlar med olja.

Några av de valutor som påverkas mest av oljepriset är:

 • Kanadensiska dollarn (CAD)
 • Ryska rubeln (RUB)
 • Colombianska peson (COP)
 • Norska kronan (NOK)
 • Brasiliansk real (BRL)

Köp indexfonder i oljeländer

På samma sätt som valutan i oljeproducerande länder påverkas av oljepriset har priset en effekt på dessa ländes börser som ofta har stor exponering mot oljeindustrin. Genom att köpa indexfonder för dessa börser kan du med andra ord få exponering mot oljepriset.

Exempel på indexfonder i oljeländer:

 • Stt Strt Cnd Idx Equity P (Kanada)
 • Pictet-Russia Index I USD (Ryssland)
 • Nordnet Superfondet Norge (Norge)
 • Handelsbanken Norge Index (Norge)
 • XACT OBX ETF (Norge)
 • Storebrand Indeks - Norge A (Norge)

Investera i..